Nytt studentsamarbeid mellom COWI og BA2015

22.06.2015

Nytt studentsamarbeid mellom COWI og BA2015 skal bygge kunnskap hos kommende generasjoner ingeniører.

COWI og BA2015 har gått sammen for å øke bevisstheten blant studenter om hva som må gjøres for å forbedre effektiviteten i BAE-næringen. Gjennom COWIs sommerjobbprogram har 14 studenter fått tildelt et innovasjonsprosjekt der de skal se på hvilke muligheter BIM gir for økt effektivitet.

- Kunnskap og holdninger til kontinuerlig forbedring må bygges allerede i studietiden. Det krever et tett samarbeid mellom næringen og akademia. Derfor applauderer vi initiativet til COWI som bidrar til å øke bevisstheten blant kommende generasjoner ingeniører, sier leder for BA2015, Halvard Kilde.

Studentene skal bruke en tredjedel av arbeidstiden sin på innovasjonsprosjektet over de to neste månedene. Målet er å samle og dokumentere innsikt, som kan videreutvikles i en eventuell master- eller diplomoppgave.

Våger å utfordre
Effektivitet og kontinuerlig forbedring er temaer som får økende oppmerksomhet i bransjen blant myndigheter, byggherrer, rådgivere og entreprenører. COWI mener studentene kan være en viktig ressurs i dette arbeidet.

- Dette er et prioritert tema for oss. Vi leter alltid etter smartere måter å løse utfordringer på. Vår erfaring med sommerstudentene er at de kommer til oss med nye ideer til hvordan ting kan gjøres. De våger å utfordre – og de brenner for innovasjon, sier Utviklingsdirektør i COWI, Birgit Farstad Larsen.

Studentene er delt inn i tre grupper, som har fått hver sin problemstilling. To av gruppene skal se på bruk av BIM i to faser av sykehusprosjekter, mens den siste gruppen skal analysere bruk av BIM i infrastrukturprosjekter.

Viktig kunnskap
Studentene får en unik mulighet til å utfordre en samlet BAE-næring, bygge nettverk med toneangivende aktører og få unik kunnskap om fremtidens løsninger knyttet til en mer effektiv og bærekraftig bransje.

- Dette er viktig kunnskap vi ønsker å se at studentene har, uansett om de begynner å jobbe hos oss rett etter utdanning, hos en kunde eller samarbeidspartner, sier Farstad Larsen.

Rekordmange søknader
I sommerjobbprogrammet COWItry får ambisiøse ingeniørstudenter en forsmak på hverdagen som rådgivende ingeniør. Samtidig får COWI mulighet til å teste ut morgendagens medarbeidere. Sommerjobbprogrammet til COWI har blitt svært populært blant studentene.

- I år hadde vi rekordmange søkere. Vi fikk inn over 750 søknader. Av disse fikk 14 utvalgte studenter tilbud om sommerjobb. Sommerjobbprogrammet vårt har på kort tid fått et godt rykte blant studentene. Det er både viktig og umåtelig gledelig, sier Farstad Larsen.

Det er fjerde året på rad COWI arrangerer sommerjobbprogrammet COWItry.

BA2015
BA2015 er en nasjonal satsning for BAE-næringen. Toneangivende aktører går sammen med SINTEF, NTNU og Metier for å forbedre effektiviteten og bærekraftigheten innen bygg- og anleggsnæringen.