Svein Bjørberg tildelt NBEFs ærespris for 2015

28.10.2015

Svein Bjørberg i Multiconsult ble denne uka tildelt NBEFs ærespris for 2015.

Svein Bjørberg i Multiconsult, ble mandag 26. oktober tildelt Norges bygg- og eiendomsforenings ærespris for 2015. Prisen fikk han blant annet for hans mer enn 40 år lange bidrag til utviklingen av faget eiendomsledelse i Norge, Norden og internasjonalt.

Norges bygg- og eiendomsforenings (NBEFs) hederspris er en æresbevisning for betydningsfull innsats for å oppfylle NBEFs strategier og formål. Den kan være en påskjønnelse for arbeid som er avsluttet, eller den kan tjene som oppmuntring til fortsatt virksomhet innenfor samme område.

Bjørberg har vært ansatt i Multiconsult i mer enn 40 år og har vært en sentral og profilert aktør i bransjen over flere tiår.

Juryens begrunnelse:
Svein har gjennom mer enn 40 års yrkespraksis bidradd til utvikling av faget eiendomsledelse i Norge, Norden og internasjonalt. Han har gjennom sin utstrakte FoU-innsats, praktiske erfaring, store evne til å strukturere kunnskap og humørfylte pedagogiske evne bidratt til:

  • Økt kunnskap om den samfunnsmessige betydningen av vårt bygde miljø, og hvordan dette kan planlegges og forvaltes på en brukerfokusert, verdiskapende og bærekraftig måte – som blant annet er nedfelt i hans bidrag til Stortingsmeldingen «Gode bygg for et bedre samfunn».
  • Fokus på tidligfaseplanlegging og Byggekostnadsprogrammet og OSCAR
    Utvikling av metodikk og nasjonale og nordiske standarder innen tilstandsvurderinger, LCC og bærekraftig vedlikehold og oppgradering av eksisterende byggverk.
  • Omfattende formidling og kunnskapsdeling ved sitt sterke engasjement i utvikling av studieprogrammer og undervisning ved nasjonale og europeiske utdanningsinstitusjoner.

Vil du vite mer? Kontakt Gaute Christensen, kommunikasjonsleder i Multiconsult.
Tlf. 911 70 188, e-post gaute.christensen@multiconsult.no.