Trimble kjøper Vianova Systems

Trimble kjøper Vianova Systems

03.09.2015

Det amerikanske selskapet Trimble kunngjorde 2. september at de har kjøpt Vianova Systems AS. Vianova har spesialisert seg på programvare for BIM av infrastrukturprosjekter.

Oppkjøpet av Vianova Systems utvider Trimbles Connected Site-portefølje. Dette er en omfattende systemløsning som gir et høyt integrasjonsnivå på prosess- og arbeidsflyten fra prosjekteringsfasen til ferdig prosjekt.
- Kombinasjonen av Vianova Systems' BIM-kvaliteter og Trimbles evner til å omgjøre ”byggbarhet” til arbeidsflyt vil optimalisere både anleggs- og prosjektprosessene. Med Vianova Systems kan vi nå levere løsninger for prosjekteiere, ingeniører og entreprenører som gir tettere samhandling i infrastrukturprosjekter, sier Roz Buick, Vice President for Trimbles Civil Engineering & Construction Division. - Resulterende løsninger vil muliggjøre betydelige effektivitetsgevinster, noe som også vil være en pådriver for større omstilling i anleggsbransjen.

- Vianova Systems har en visjon om full digitalisering og samhandling ved hjelp av en helhetlig BIM-modell i både prosjekteringen, byggingen og driften av infrastruktur, sier Idar Kirkhorn, daglig leder for Vianova Systems. - Våre eksisterende kunder vil dra nytte av dette når vi nå fortsetter å utvikle, selge og støtte våre Novapoint- og Quadri-produkter.

Oppkjøpet av Vianova Systems omfatter selskapets heleide virksomheter i Norge, Sverige og Danmark, samt deleide datterselskaper i Benelux og Frankrike.

For mer informasjon se pressemelding fra Vianova og Trimbles hjemmesider.