Vannmagasinet: Avløpsnett i fritt forfall

25.11.2015

- Avløpsnettet er i så dårlig stand at det går ut over funksjonaliteten. Alvoret understrekes av stadig mer ekstremvær, med store nedbørsmengder på kort tid. Det er nødvendig med store ressurser for å rette opp vedlikeholdsetterslepet. Det sier Liv Kari Skudal Hansteen, administrerende direktør i RIF.  

Sammen med Norsk Vann og en rekke andre samarbeidspartnere jobber RIF for å informere om både vannforsyning og avløpshåndtering. - Vi trenger å ta et ordentlig tak nå, sier Hansteen. Hun er også opptatt av rekrutteringen til bransjen. - Tilstrekkelig tilgang på godt, rent og sundt drikkevann er avgjørende for livskvaliteten, sier hun. - Derfor må vi ha en sterk bransje der kompetansen står i sentrum.

Les hele Vannmagasinet her.

vannmagasin-forside.jpg