Erichsen & Horgen og Grenland Tekhus vant rammeavtalen med Sykehuset Telemark HF

07.09.2016

Grenland Tekhus, et samarbeid mellom firmaene Erichsen & Horgen, Malnes og Endresen og A.L Høyer Skien, vant rammeavtalen med Sykehuset Telemark HF om teknisk rådgivning for fagene RIV, RIE og RIB.

Det var hard konkurranse om rammeavtalene, hvor Sykehuset Telemark HF har inngått parallelle avtaler innenfor hvert av fagområdene. Da er det ekstra godt å komme seirende ut av konkurransen når det er rangeringen som vil bli benyttet ved avrop.

Rolf Åkredalen Jørn Lindgren og Knut Haugen i Grenland Tekhus.jpg

Foto: Fra venstre Rolf Åkredalen, Jørn Lindgren og Knut Haugen. Fotocredits Erichsen & Horgen

Erichsen & Horgen kjenner godt til Sykehuset Telemark HF gjennom tidligere rammeavtaler.
- Vi er veldig glade for å vinne denne rammeavtalen som befester vår posisjon som et av de ledende rådgiverfirmaene innen Helsebygg i Norge. Nå er vi involvert i flere spennende sykehusprosjekter i regionen. Vi jobber bl.a. med Nytt Vestre Viken sykehus, hvor skisseprosjektet ble ferdigstilt på nyåret og ikke minst Tønsbergprosjektet som hadde oppstart rett før sommeren, sier Rolf Åkredalen, avdelingsleder for Erichsen & Horgens kontor i Skien.
Rammeavtalen med Sykehuset Telemark HF omfatter rådgivning i forbindelse med løpende vedlikehold og utvikling av eiendomsmassen ved STHF. Oppdraget inkluderer også uavhengig kontroll. Rammeavtalen har en varighet på to år med opsjon på ett + ett års forlengelse.