Mapper Kenya mot malaria

29.09.2016

5. oktober arrangerer Ingeniører Uten Grenser (IUG) «mapathon» på Rambølls kontor i Trondheim. Amatører og eksperter inviteres til å kartlegge områder sør-vest i Kenya, for å bidra til bekjempelse av malaria. 

-En «mapathon» er en workshop hvor vi jobber med «missing maps». Målet er å kartlegge områder som trenger hjelp eller som er utsatt for katastrofer. Kart er veldig viktig i bistandsarbeid, men er ofte manglende, forteller Magnus Kile Andersen, vanningeniør i Rambøll og leder av IUG Trøndelag Yrkesaktive.

Virkelighetsnært
Kartene som genereres brukes av organisasjoner som for eksempel Leger Uten Grenser og Røde Kors, dette gjør arbeidet virkelighetsnært da det har direkte påvirkning i felt.

-IUG skal fremme utvikling gjennom humanitær ingeniørkompetanse, sier Andersen. IUG er en internasjonal interesseorganisasjon hvor ingeniører, uavhengig av selskap og spesialkompetanse, kun har ett felles mål; å bidra positivt med kunnskapen sin.

Men man trenger ikke være ingeniør for å kunne bidra. Ifølge Magnus kan hvem som helst bidra bare de har en egen PC. De fremmøtte vil få rask opplæring i kartlegging av hus og veier og får oppgaver etter kunnskapsnivå.

Kamp mot malaria
5. oktober blir altså fokuset flyttet mot sør-vest Kenya for å bistå USAID og Presidents Malaria Initiative (PMI). De skal sprøyte for å bekjempe malariamygg, men har ingen god oversikt over området. Kartene vil gi prosjektledere en oversikt over antall husholdninger og strukturer i områdene.

IUG og Rambøll samarbeidet også tidligere i år, hvor det ble holdt et foredragsarrangement. Det ble da blant annet holdt innlegg fra to av Rambølls ingeniører som har drevet bistandsrettet arbeid på Fillippinene og i Kenya.

Magnus IUG bilde.jpg

- Det var et veldig bra arrangement med flott oppslutning! Det er veldig moro at så mange er engasjerte i problemstillinger utenfor sin egen hverdag. Dette viser litt hvilket samfunnsengasjement det finnes her i Rambøll, sier Andersen.

    

For mer informasjon:

http://www.iug.no/

http://www.youthmappers.org/projects-1

http://www.missingmaps.org/