Norsk visepresident i ITA

12.05.2016

Ruth Gunlaug Haug fra Rambøll er valgt som visepresident i verdens største tunnelorganisasjon.

International Tunneling and Underground Space Association (ITA) består av hele 73 medlemsland. Hovedmålet er å spre kunnskap, og utveksle erfaring, innen teknologi og utnyttelse av plass under bakken. Med urbanisering og fortetting i de store byene blir dette et stadig mer aktuelt tema.

Viktige oppgaver
Opplæring, fokus på sikkerhet og bærekraftige løsninger er noen av stikkordene som organisasjonen jobber med. 
Ruth Gunlaug Haug jobber til daglig i Rambøll. Hun har vært styremedlem i ITA tre år og har blant annet bidratt med å implementere et program for å få rekruttert yngre ingeniører til denne type bransjearbeid. I år ble også norske Sindre Log fra Robbins valgt til leder av Young Members.

Årlig kongress til Bergen
ITA arranger årlig World Tunnelling Congress som samler flere tusen deltagere fra hele verden. Neste år skal den holdes i Bergen.

-Det er veldig interessant å få være med på ITAs videre utvikling. Styret består av 12 fageksperter med forskjellige kulturer, erfaringer og ulike syn på mange saker. Mye av arbeidet foregår via working groups og komiteer hvor mang nordmenn er med. Det at kongressen kommer til Bergen til neste år er ekstra gøy, sier hun. Hun håper norske rådgivere og entreprenører ser verdien av å profilere seg for et så stort internasjonalt publikum.

Til vanlig jobber Haug som divisjonsdirektør for vei i Rambøll. Hun har tidligere erfaring fra Statens Vegvesen og Leonhard Nilsen og Sønner, LNS.