Svein Endresen til minne

24.06.2016

En nestor i norsk VA-teknikk har gått bort. Sivilingeniør Svein Endresen døde 13.juni 2016, 84 år gammel. 

Svein Endresen ble uteksaminert fra Norges Tekniske høyskole i 1956.  Etter 9 år i Vattenbyggnadsbyrån i Stockholm begynte han i 1965 hos Sivilingeniør Elliot Strømme A/S i Oslo.  Her etablerte han firmaets virksomhet innen VA-teknikk og utviklet det til et betydelig fagmiljø.  Han hadde også administrative stillinger i Strømme og ble senere viseadministrerende direktør i det fusjonerte selskapet Berdal Strømme A/S.

Etter å ha sluttet i Berdal Strømme i 1991 etablerte han egen virksomhet med arbeid hovedsakelig forRambøll fra 2002 til 2005 og for Multiconsult fra 2005 til 2015.

Svein var åpen og inkluderende.  Han hadde godt humør og kom lett i god kontakt med sine oppdragsgivere og samarbeidspartnere.  Svein viste omsorg for sine medarbeidere og var opptatt av at de skulle trives og utvikle seg faglig.

Svein hadde stor arbeidskapasitet, var målrettet og opptatt av å løse oppgavene på beste måte så vel teoretisk som praktisk. Svein har som rådgivende ingeniør gjennom 6 tiår deltatt i en rekke oppdrag som dekker hele det VA-tekniske fagområdet. Han utga dels alene og dels i samarbeid med andre, et 50-talls publikasjoner og veiledere for blant annet Norsk Vann og Miljødirektoratet. Svein holdt en rekke foredrag og gjesteforelesninger både i Norge og utenlands.

De senere årene var det særlig overvannshåndtering som interesserte Svein.  Han holdt seg faglig oppdatert og var sentral i utarbeidelse av veiledere som danner grunnlaget dagens håndtering av et klima i endring. Svein var engasjert, klar og tydelig til det siste. Senest i april så han frem til nye oppdrag etter sommerferien.

Svein mottok i 2004 Vannprisen for sin innsats innen vannrelaterte fagområder.

 

Norsk vannbransje har mistet en markant skikkelse.  Våre tanker går i dag til hans kjære hustru Bjørg og øvrig familie som har mistet en omsorgsfull og familiekjær mann, far og bestefar.

 

Sigmund Tøien                      Tom Baade-Mathiesen  

Multiconsult / RIF                   Norconsult / RIF