UnionConsult etablerer seg på Ringerike

(Foto: Unionconsult)

01.12.2016

UnionConsult fortsetter sin satsing på lokale tverrfaglige rådgiverkontorer, og som et ledd i denne strategien hadde UnionConsult Ringerike offisiell åpning 1. november.

slide-1-1-3.jpg

(Foto: Unionconsult)

UnionConsult har hatt en kraftig vekst de siste årene, og som en videreføring av tidligere etablering av kontorer i Fredrikstad, Elverum og Brumunddal, og stadig vekst ved hovedkontoret i Oslo, har en etablering i Hønefoss vært en naturlig utvikling av selskapet. Kontoret er allerede ett tverrfaglig kontor som dekker fagområdene RIB, RIE, RIV og RIBr. Kontoret ledes av Ing. Espen Bråthen som har  bakgrunn fra forsvaret og entreprenørbransjen og mer enn 10 års erfaring som brannrådgiver. Allerede før åpningen har kontoret sikret seg spennende rammeavtaler med både Hadelands-kommunene og Statsbygg som vil danne grunnlaget for en stabil vekst fremover.

Lars Løkke.jpg (1)

Styreleder Lars Løkke uttaler at etableringen av kontoret i Hønefoss er en strategisk satsning i ett område hvor det forventes mange spennende prosjekter fremover. Vi ser at lokal tilstedeværelse er viktig for å yte våre kunder den beste servicen, og gi gode råd forankret i lokal kunnskap, Vi har rekruttert inn svært erfarende medarbeidere og ser allerede at kontoret har hatt stor suksess og fått tildelt en rekke spennende private og offentlige oppdrag.

Kontorets leder, Espen Bråthen ser også positivt på vekstpotensialet i regionen, og vil aktivt rekruttere nye medarbeidere i tiden fremover. UnionConsult er ett tverrfaglig rådgivende ingeniør og arkitekt-kontor, med 125 medarbeidere, og dekker alle fagområder innen bygg, anlegg og infrastruktur.