Styret 2016-2017

Hovedstyret i RIF 2016/2017

IMG_0958.JPG

Det ble valgt nytt hovedstyre i RIF på årsmøtet 19.05.2016:

Styreleder
Tom Baade-Mathiesen, Norconsult AS

Nestleder
Roar Smelhus, Hjellnes Consult AS

Styremedlemmer
Grete Aspelund, Sweco Norge AS

Per Ola Ulseth, Rambøll AS

Olav Weider, Dr. techn. Olav Olsen AS

Birgit Farstad Larsen, Cowi AS

Trygve Sagen, Holte Consulting AS

Lise Haaland Eriksen, Asplan Viak AS

Varamedlemmer

Grethe Bergly, Multiconsult AS

Mari Barstad, WSP Norge AS

 

Styret i RIF Service 2016/2017:


Styreleder

Tom Baade-Mathiesen, Norconsult

Nestleder
Roar Smelhus, Hjellnes Consult AS

Medlem
Lise Haaland Eriksen, Asplan Viak AS

Varamedlem
Per Ola Ulseth, Rambøll AS

Olav Weider, Dr. techn. Olav Olsen AS