Styret 2017-2018

Hovedstyret i RIF 2017/2018

 

Det ble valgt nytt hovedstyre i RIF på årsmøtet 27.4.2017:

Styreleder
Øyvind Mork, Asplan Viak AS

Nestleder
Roar Smelhus, Hjellnes Consult AS

Styremedlemmer
Grete Aspelund, Sweco Norge AS

Per Ola Ulseth, Rambøll AS

Janicke Garmann, Norconsult AS

Birgit Farstad Larsen, Cowi AS

Trygve Sagen, Holte Consulting AS

Grethe Bergly, Multiconsult AS

Varamedlemmer

Mari Barstad, WSP Norge AS

Rune Hardersen, ÅF Engineering AS

 

Styret i RIF Service 2016/2017:


Styreleder

Øyvind Mork, Asplan Viak

Nestleder
Roar Smelhus, Hjellnes Consult AS

Medlem
Per Ola Ulseth, Rambøll AS

Varamedlem
Grethe Bergly, Multiconsult AS

Janicke Garmann, Norconsult AS