Styret 2018-2019

Hovedstyret i RIF 2018/2019

 

Det ble valgt nytt hovedstyre i RIF på årsmøtet 24.4.2018:

Styreleder
Øyvind Mork, Asplan Viak AS

Nestleder
Grete Aspelund, Sweco Norge AS

Styremedlemmer
Inggjerd Aaraas, Brekke & Strand AS

Janicke Garmann, Norconsult AS

Trygve Sagen, Holte Consulting AS

Grethe Bergly, Multiconsult AS

Mari Barstad, WSP Norge AS

Rune Hardersen, ÅF Engineering AS

Varamedlemmer

May Kristin Haugen, COWI AS

Arne Jorde, Erichsen & Haugen AS

 

Styret i RIF Service 2018/2019:


Styreleder

Øyvind Mork, Asplan Viak

Nestleder
Grete Aspelund, Sweco Norge AS

Medlem
Janicke Garmann, Norconsult AS

Varamedlem
Grethe Bergly, Multiconsult AS

Trygve Sagen, Holte Consulting AS