Norges tilstand - State of the Nation

NORGES TILSTAND 2015: 2600 MILLIARDER I ETTERSLEP

RIF la fram rapporten om Norges tilstand 2015 den 18. mars.
Du kan laste ned hele rapporten som PDF her.
Den viser et enormt etterslep, på i alt 2600 milliarder kroner.
VG har stort oppslag om tallene 16. mars.

Områdene vi vurderer er:

 • Kommunale bygg
 • Helsebygg
 • Andre statlige bygg
 • Jernbane
 • Lufthavner
 • Riksveier
 • Fylkesveier
 • Kommunale veier
 • Vannforsyningsanlegg
 • Avløpsanlegg
 • Energiproduksjon
 • Energidistribusjon

Se RIFs pressemelding om saken her.

RIF arrangerer frokostmøte om funnene i Oslo 14. april. Se mer og meld deg på arrangementet her - det er gratis og åpent for alle.

RIF utarbeidet RIF rapporten State of the Nation første gang i 2010. Den viste et vedlikeholdsetterslep på mer enn 800 milliarder kroner. Rapporten dokumenterte at offentlige bygg og anlegg ikke klarer å møte fremtidens utfordringer hvis myndighetene fortsetter å drifte, vedlikeholde og investere som i dag. Rapporten førte til at vedlikehold og utbygging kom høyt opp på dagsordenen i mediene og i den politiske debatten. Last ned rapporten State of the Nation 2010.
En fornyet gjennomgang av tilstanden i 2011 viste at norske bygg og anlegg fortsatt hadde et vedlikeholdsetterslep på over 800 milliarder kroner. Myndighetenes bevilgninger gir ikke de forventede resultatene. Last ned rapporten State of the Nation – Tendens 2011.

Det er RIF og RIFs medlemsfirmaer som gjennomfører og utgir Norges tilstand - State of the Nation.