Presse

Media kan kontakte RIFs kommunikasjonssjef, Trond C. Brekke på telefon 402 41 000 eller e-post trond@rif.no. Dersom media ønsker en ekspertkommentar fra noen rådgiverne i RIFs ekspertnettverk, ber vi om at kontakten går via kommunikasjonssjefen. Våre eksperter kan kommentere på blant annet følgende fagområder som våre rådgivere jobber innenfor til daglig:

  • Bygge- og anleggsteknikk – Bærende konstruksjoner, belastninger, materialteknikk, levetid, farlig avfall, miljøriktig materialbruk, varmeisolasjon, tetthet mot vann og fuktighet og byggemetoder i boliger, forretningsbygg, skoler, sykehus og institusjoner samt bruer/fjordkrysninger, tunneler/kulverter, dammer, kaier og havner, plattformer, industri- og lagerbygg, haller og idrettsanlegg, master og tårn samt støttemurer og fundamenter.
  • BygningsfysikkVarmetransport, lufttransport, fukttransport, materialkunnskap, stråling og bygningsmaterialers egenskaper ved klimapåkjenninger.
  • BrannsikkerhetBrann i bygninger
  • Bru-, vei- og jernbanekonstruksjonSamferdsel
  • Vann- og miljøteknikkFlom, snøsmelting, vann i urbane strøk
  • AkustikkStøyproblematikk
  • Tekniske installasjonerSmarthus, fremtidens helsebygg

Pressemeldinger

– Vi må investere det som trengs i livsvitenskap og verdiskapning

– Vi må investere det som trengs i livsvitenskap og verdiskapning

I Statsbudsjettet for 2021 ble det bevilget penger til videreføring av Livsvitenskapsbygget, men ingenting ut over det som allerede lå…

Les mer
– 7000 år å hente inn etterslepet på fylkesveiene

– 7000 år å hente inn etterslepet på fylkesveiene

I Statsbudsjettet for 2021 foreslås det å øremerke 100 millioner kroner ekstra til fylkesveiene. Rådgivende Ingeniørers Forening har imidlertid beregnet…

Les mer
– Revidert Byggherreforskrift stiller strengere krav til alle parter

– Revidert Byggherreforskrift stiller strengere krav til alle parter

Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) mener den reviderte Byggherreforskriften legger vekt på behovet for en mer fullstendig risikohåndteringsplan, behovet for tilstrekkelig…

Les mer
RIF støtter opp om Konnekt

RIF støtter opp om Konnekt

RIFs adm. direktør Liv Kari Skudal Hansteen og Konnekts nye leder, Abdul Basit Mohammad er enig om at RIF skal…

Les mer
Vannprisen 2020 går til Sveinung Sægrov fra NTNU

Vannprisen 2020 går til Sveinung Sægrov fra NTNU

RIF og Vannforeningen har kåret Sveinung Sægrov, professor i VA-systemer ved Institutt for Vann og Miljøteknikk ved NTNU, til vinner…

Les mer
Ole-Petter Thunes ny styreleder i RIF

Ole-Petter Thunes ny styreleder i RIF

Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) avholdt i forrige uke sitt utsatte årsmøte og der ble det valgt både nytt hovedstyre og…

Les mer

Hva skjer hos RIF

Krever 200 millioner mer til flom- og skredsikring

Krever 200 millioner mer til flom- og skredsikring

I et felles brev til Regjeringen ber en rekke aktører inkludert RIF om mer penger til flom- og skredsikring i…

Les mer
Webinar – Den nordiske markedssituasjonen – 10. november

Webinar – Den nordiske markedssituasjonen – 10. november

Tirsdag 10. november klokken 12.00 avholder de nordiske foreningene for rådgivende ingeniørfirmaer et webinar om hvordan COVID-19-pandemien påvirker rådgiver- og…

Les mer
Digitalprosjekt-støtte fra Innovasjon Norge?

Digitalprosjekt-støtte fra Innovasjon Norge?

Foto: Innovasjon Norge Innovasjon Norge har fått tilført betydelige ekstra tilskudds- og lånerammer gjennom de i krisepakkene som regjeringen har…

Les mer
Er en av dine kollegaer Årets unge rådgiver?

Er en av dine kollegaer Årets unge rådgiver?

Siden 2002 har RIF delt ut prisen til en ung rådgiver som utmerker seg med fremragende arbeid innenfor sitt arbeidsområde,…

Les mer
Best Value – Super-konferanse

Best Value – Super-konferanse

Årets viktigste Best Value konferanse – Best Value Conferendce 2021 pleier å finne sted i januar i Arizona. Grunnet Covid-19…

Les mer
Les den siste EFCA-barometer rapporten

Les den siste EFCA-barometer rapporten

Vårens konjunkturrapport fra EFCA som viser status for markedene i Europa er nå tilgjengelig. Den siste rapporten viser at Corona-krisen…

Les mer

Arkiv

Se eldre nyheter og pressemeldinger