4412-S - Duk-konstruksjoner (fysisk produkt)

4412-S – Duk-konstruksjoner (fysisk produkt)

kr1,000.00 - eksklusiv mva.

Denne veilederen er ett skritt mot en omforent praksis for konstruksjon og utførelse av duk-konstruksjoner. Den kan også være nyttig for dokumentasjon og kontroll av nye produkt- og systemløsninger. Utgitt januar 2006.

Quantity
Kategori:

En rekke byggesystemer av typen flytt- og demonterbare modulbaserte stålhaller er kledd med PVC-duk.

For bygg av mer varig karakter vil krav til arkitektonisk utforming samt teknisk dokumentasjon øke.

Denne veilederen er ett skritt mot en omforent praksis for konstruksjon og utførelse av duk-konstruksjoner. Den kan også være nyttig for dokumentasjon og kontroll av nye produkt- og systemløsninger.

Ikke minst vil den kunne lette byggesaksbehandlingen både for byggherrer og bygningsmyndigheter.

Veilederen gir praktiske anbefalinger for beregning og dimensjonering av duk-konstruksjoner.

Utgitt januar 2006.

Dette er et fysisk produkt