Råd og fora

meeting nett.JPG

 

Flere råd og fora har sitt virke under RIFs administrasjon: 

RIFs lokalforeninger

Det finnes 10 lokalforeninger med fylkesvis tilknytning rundt om i landet. Lokalforeningene er selvstendige medlemsorganisasjoner med RIF-godkjente rådgivere som medlemmer. Medlemskap i RIF innebærer også medlemskap i lokalforening av RIF.

Godkjenningsrådet 

godkjenner nye RIF-firmaer, RIF-godkjente rådgivere og kvalitetsrevisjonsledere.

Nærings- og etikkrådet

er et støtteorgan for hovedstyre og administrasjon knyttet til rådgiverfirmaers kontraherings- og kontraktsforhold, og et organ med selvstendig beslutningsrett knyttet til vurdering av opptreden i forhold til RIFs norm for god forretningsskikk.

Samferdselsforum

RIFs samferdselsforum jobber med policy fra et rådgiverperspektiv på temaer som kontrakter, tilbudsfase/konkurranseform, enhetlig utforming av utlysning av oppdrag, kvalifiseringsordninger etc.

Kommunikasjonsrådet

definerer og diskuterer saker av felles interesse for bransjen, og som RIF som bransjeforening kan bidra til å løfte frem.

URIF

er et utvalg av unge representanter fra medlemsbedriftene i RIF. URIF-styret består av medarbeidere under 35 år.