Kommunikasjonsrådet

snakkebobler nett.jpg

RIFs kommunikasjonsråd definerer og diskuterer saker av felles interesse for bransjen, og som RIF som bransjeforening kan bidra til å løfte frem.

Kommunikasjonsrådet består av kommunikasjons- eller markedssjefene i medlemsbedriftene, eller andre som har dette under sitt ansvarsområde.

Kommunikasjonsrådets styrevedtatte mandat er:

RIFs Kommunikasjonsråd skal være en arena for samspill og kommunikasjon mellom de enkelte medlemmene og RIF, for å øke medlemmene og RIFs evne til å synliggjøre rådgiverbransjen og dermed skape en større kunnskap om bransjens verdiskaping og medlemmenes uavhengige rolle og samfunnsansvar. Kommunikasjonsrådet skal gjennom diskusjon samt idé- og erfaringsutveksling bidra med engasjerende og faktaorienterte fremstillinger av bransjen. Kommunikasjonsrådet skal også styrke medlemmene og RIFs evne til å ta en tydeligere rolle i forhold til viktige samfunnsdrivere som klimautfordringer, bærekraft og digitalisering.

Leder for kommunikasjonsrådet er May Kristin Haugen, COWI.

Kontakt: Kommunikasjonssjef i RIF, Trond Cornelius Brekke - trond@rif.no eller mobil 402 41 000