RIF Nord-Norge

Leder:
Ken Kristiansen
Sletten AS
Grønnegata 32,
Pb. 349 Sentrum
9254 Tromsø

Mobil: 918 78 013

E-post: kk@slettenvvs.no

Styremedlemmer:
Odd E. Jørgensen, Nestleder/Kasserer (Leiknes AS, Finnsnes)

Tor Charles Holmgren, Styremedlem (Norconsult AS, Harstad) 

Tor Nøss Rødum, Styremedlem (Sweco Grøner AS, Tromsø)

Inge Risjord, Varamedlem (Norconsult AS, Bodø )