RIF Oslo Akershus

RIF OSLO AKERSHUS' kursSTIPEND

RIF Oslo Akershus har lagt ned sin ordinære drift og overfører bankbeholdningen til en stipendordning. Formålet er støtte til kurs- og konferansedeltakelse for alle ansatte i firmaer som er medlem i RIF og har hovedadresse i Oslo eller Akershus.

URIF Oslo/Akershus har nå overtatt administrasjonen rundt utdelingen av kursstipendet for Oslo/Akershus. Se hele utlysningen og lenke til søknadsskjema her.

Reglene og bakgrunnen for stipendet finner du beskrevet her.

Leder for avviklingen

Ulf Kristiansen
Pensjonist
Mobil: 911 44 010
E-post: volten7@gmail.com

Medlemmer avvikling

Bjørn Vik – UnionConsult BA8 AS
Erik Sjetnan – UnionConsult A/S Frederiksen

Nedlastbare dokumenter

Protokoll RIF OA Årsmøte 2014
Regnskap 2013
Revisjonsberetning 2013

Protokoll RIF OA Årsmøte 2013
Regnskap 2012
Revisjonsberetning 2012

Protokoll RIF OA årsmøte 2012
Årsberetning 2011
Revisjonsberetning for 2011
Valg RIF OA 2012

Vedtekter

Vedtekter for RIF OA