RIF Rogaland

RIF Rogaland har som mål om å være mer synlige og aktive for å motivere til medlemskap i foreningen.

Foreningen har som ambisjon:

  • Planlegge to aktiviteter per halvår
  • Benytte bistand fra sentralorganisasjonen
  • Starte opp uRIF Rogaland
  • Holde faste styremøter ca. 1 gang/måned

 

Aktuelt i regionen - 2017

  • Regionledersamling 22. mars kl. 14-16 hos Multiconsult, Stokkamyrveien 13, Inngang Vest, Forus Sandnes. Liv Kari Hansteen (adm.dir) og Trond Brekke (kommunikasjonssjef) fra RIFs administrasjon kommer og forteller om hva de jobber mest aktivt med sentralt, og de ønsker også tilbakemeldinger fra dere medlemmer i regionen om hva som er viktig at RIF sentralt løfter opp.
  • For å se referatet fra møtet, trykk her. For å se Liv Karis presentasjon på Regionledersamlingen, trykk her

Programoversikt

  • Kort presentasjon fra alle regionledere om status og de viktigste sakene her i regionen i forbindelse med RIF sentralt (5 – 10 min per leder). For eksempel «Hvor er det skoen trykker?», «Hvilke kunder er det viktig å ha fokus på/kunnskapsdeling med?», etc.

  • Orientering om RIF sitt arbeid sentralt v/ Liv Kari

  • Oppsummering av regionens utfordringer og hva RIF sentralt skal jobbe videre med

  • Påmelding til angelica.knuts@multiconsult.no så raskt som mulig (før 20.03.2017), vennligst oppgi eventuelle allergier ved påmelding

Styret 

Torstein Gjesteland, SWECO (leder)
Bjørn Uppstad, Procon Stavanger (nestleder)
Angelica Knuts, Multiconsult (sekretær)
Kjell Gunnar Ekornrud, Procon (kasserer)

Last ned presentasjoner fra seminaret i UAVHENGIG KONTROLL - YTELSER OG ANSVAR 18.11.14:

Presentasjon fra Morten Gran, jurist og partner i Pacta Advokatfirma
Presentasjon fra Ari Soilammi, utviklingssjef i RIF