RIF Trøndelag

RIF Trøndelag innkaller til årsmøte 2016

Sted: Britannia Hotel
Dag: Onsdag 20. april 2016
Tid: kl 16:30
Middag: kl 19:00
Påmelding: Geir Helge Kiplesund, e-post: geir.helge.kiplesund@multiconsult.no
Påmeldingsfrist: Fredag 8. april 2016

NB! Gi beskjed hvis du ikke skal delta på torskemiddag

Dagsorden

1. Åpning. Valg av ordstyrer, referent og signering av protokoll
2. Årsberetning 2015
3. Regnskap 2015
4. Oppsummering lederfrokost januar 2016
5. Budsjett for 2016
6. Årsplan og plan for aktiviteter 2016
7. Innkomne forslag
8. Valg
Forslag til saker som ønskes behandlet må være styret i hende senest tirsdag 5. april 2016.

TORSKEMIDDAG

RIF Trøndelag inviterer til tradisjonell torskemiddag med rødvin i Palmehaven i etterkant av møtet. Husk – gi beskjed i påmelding hvis du ikke ønsker å delta på middag.
Velkommen til en inspirerende og trivelig møteplass for rådgivere i Trøndelag

Med vennlig hilsen
RIF Trøndelag
Dagfinn Bell

______________________________________________

 

RIF Trøndelag ble stiftet i 1952. Foreningens formål er å ivareta medlemmenes interesser som rådgivende ingeniører, og dermed:

• Bidra til å styrke medlemsfirmaenes markedsandel, økonomi, faglige nivå og samfunnsmessige betydning

• Bidra til å styrke medlemsfirmaenes sosiale kontakt og forståelse mellom medarbeiderne i medlemsfirmaene

• Samarbeide med RIF, og bidra til rekruttering av nye deltakerfirmaer

• Være åpen for samarbeid med andre bransjeorganisasjoner, spesielt skal samarbeid med NPAs lokalforeninger prioriteres