URIF Oslo

Ung i RIF er et utvalg av representanter under 35 år fra medlemsbedriftene i RIF på Østlandet. For å kontakte URIF i Oslo, kan du sende en epost til urif-oslo@rif.no

Styret i URIF Oslo 2017/18:

 

Ingeborg Skarholt Bølviken Multiconsult - Styreleder 

Kevin J. Poon, Rambøll,

Lars Aune, WSP Norge

Vegard Gavel-Solberg, Norconsult 

Viktor Johansson, Sweco

Benedicte Kaspersen, COWI

Thea Marie Danielsen, Multiconsult

Henrik Buer Bergstrøm, Foyn Consult

Urif OSLO strategisamling.jpg

 

Foto: URIF Oslo har strategisamling for å legge planen for 2016. Daværende styremeldemmer Hilde Rau Heien og Heidi Theresa Ose diskuterer hva URIF Oslo er og skal være for medlemmene.