URIF Oslo

Ung i RIF er et utvalg av representanter under 35 år fra medlemsbedriftene i RIF på Østlandet. For å kontakte URIF i Oslo, kan du sende en epost til urif-oslo@rif.no

STYRET I URIF OSLO 2018-2019:

Ingeborg Skarholt Bølviken, Multiconsult – Styreleder (isb@multiconsult.no)

Thea Marie Danielsen, Multiconsult (tmd@multiconsult.no)

Lars Aune, WSP Norge (lars.aune@wspnorge.no)

Benedicte Kaspersen, COWI (beka@cowi.com)

Venera Beqiri, Sweco (venera.beqiri@sweco.no)

Caroline Baglo, Norconsult (caroline.baglo@norconsult.com)

Maria Lines Arntzen, ViaNova (maria.l.arntzen@vianova.no)

Gina Marie Qvale, Rambøll (ginamarie.qvale@ramboll.no)

Befaring.jpg

Befaring i regi av URIF til Prosjekt Nytt Nasjonalmuseum i september 2017.

Seminar.jpg

Over 50 unge i rådgiverbransjen møtte opp for å høre Roar Smelhus (Multiconsult), Anders Moe (URBAN LINK) og Arild Indresand (BoKlok) snakke om smarte, bærekraftige bygg og byer i mars 2018.