Advarer Kleppa mot kaos i bakken

02.07.2010

Nylig brukte DN fire sider på fibernettaktørenes kamp mot skjerpede grøftegravingskrav og økte kostnader. Innsatsen ble kronet med en foreløpig seier da Kleppa vendte tommelen ned for Vegdirektoratets forslag. Statsråden lover i stedet å komme med et nytt forslag til høsten hvor hun ønsker å ivareta både interessen til de som graver og sikre at veiene ikke blir ødelagt.

Det vil bli utfordrende for Kleppa å gjøre alle til lags i denne saken da mange sansynligvis graver altfor billig i dag. Raske løsninger, manglende dokumentasjon og lite koordinerte gravearbeider har skapt et skikkelig kaos i bakken med mangelfull oversikt over hvor rør, ledninger og kabler befinner seg. Ofte må det offentlige ta regningen i form av ekstra utfordrende anleggsarbeider og graveskader.


RIFs rapport State of the Nation tydeliggjør at situasjonen heller ikke kommer til å bli noe enklere. Den kommunale veistandarden er elendig og det er et stort behov for oppgradering innen vann og avløp. Hvis myndighetene ønsker å ta tak i disse problemene sier det seg selv at det blir mye vedlikeholdsgraving fremover. I stedet for å la mange aktører fortsatt få ture frem uten andre hensyn enn raskest, enklest og billigst må Kleppa og andre involverte myndigheter i høstens forslag tenke samordning for å begrense gravemengden, krav til XYZkoordinater for hvor ting legges og en felles praksis i gravkravene slik at veiskadene begrenses. Dette blir dyrere for de som graver, men det vil spare samfunnet for kostnader og legge til rette for et enklere vedlikehold av vei, vann og avløp.

Kaos i bakken er et av de politiske områdene RIF kommer til å jobbe med til høsten. Vi vil også følge opp utfordringen innen VA, vei, jernbane og energi- og energimerkeordningen. Dessuten har vi nå en unik mulighet til å påvirke hvilke bygningspolitikk regjeringen skal følge, når statsråd Navarsete nå har varslet at hun vil sette i gang arbeidet med en egen St. meld. for bygningspolitikk. Det vil med andre ord bli nok å henge fingrene utover. Jeg ønsker dere derfor en riktig god sommer og gleder meg allerede til å starte høstens jobbing. 

Liv Kari