På høy tid med et veitilsyn

13.10.2010

En stund tilbake sendte samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa ut en pressemelding der hun går inn for å opprette et veitilsyn direkte under vegdirektøren fra 2012. Samferdselsministeren har tydeligvis ventet å få kritikk for denne løsningen, for i pressemelding argumenterer hun for hvorfor dette grepet er så lurt. Her legger hun vekt på at de skal få til en tydelig organisatorisk og styringsmessig skille mellom tilsynet og Staten Vegvesen, samt at uavhengig veitilsyn vil bli så mye dyrere enn å legge det direkte under vegdirektøren. I følge henne kan disse sparte pengene istedenfor brukes på å redde liv.

Misforstå meg rett. Det er ikke noe galt med argumentene til ministeren, det er når hun konkluderer det bærer galt av sted. RIF mener det riktig å prioritere sikkerhet og vi ønsker definitivt ikke unødvendig byråkrati eller pengesløsing. Men, det sentrale kontrollspørsmålet ministeren også må kunne svare på er om det er noe grunnleggende forskjellig mellom et tilsyn for vei i forhold til et tilsyn for jernbane og lufthavner? Er svaret nei, bør nemlig konklusjonen endres.

Både Avinor og Jernbaneverket har på lik linje med Statens Vegvesen solid kompetanse på sitt fagfelt og sikkerhet, men de opptrer ikke som sitt eget tilsyn av den grunn. Krav og kontroll fra et uavhengig vegtilsyn skal være en sikkerhet for både Statens Vegvesen og andre veieiere, brukerne av veiene, politikere og anleggsnæringen. På den måten legges det opp til åpne prosesser. Et uavhengig tilsyn er nemlig et viktig grep for å unngå uheldige rolleblandinger.

Liv Kari