03.01.2011

Snart takker RIFs fagsjef Terje Hugin av og trer inn i pensjonistenes rekker etter mer enn 20 års innsats for foreningen. Jeg er derfor svært glad for at vi i høst har ansatt en ny fagsjef; Kristin Haaland. Hun begynner i RIF 10. januar. Kristin er utdannet sivilingeniør fra NTH i 1990 (institutt for geologi og bergteknikk) og er i dag ansatt som seniorrådgiver i NHO, avdelingen for Innovasjon. Kristin vil bla få ansvaret for å videreutvikle RIF fagutvalg innenfor akustikk, brannsikkerhet, bygge- og anleggsteknikk, bygningsfysikk, prosjektadministrasjon, tekniske installasjoner og vann- og miljøteknikk, samt følge opp RIFs BIM- gruppe. Håper dere vil ta henne vel i mot!

RIF møter derfor 2011 med et fulltallig lag, og det er flere spennende saker å gripe fatt i. Blant annet arbeider vi nå med en ny større rapport i kjølevannet av State of the Nation som har arbeidstittelen ”Norge som Energinasjon” der 20 fageksperter fra ulike RIF firmaer har tatt på seg oppgaven med å foreslå tiltak som bringer Norge videre som førende energinasjon, bla ved å se på det mest effektive tiltaket for å redusere energibruken i Norge, det mest effektive tiltaket for å øke fornybarandelen i et europeisk perspektiv og det mest effektive tiltaket for å redusere nett-tap og optimal utnyttelse av kraftressursene inkl utveksling til naboland.
En annen svært viktig sak er bygningspolitikk. I februar i år annonserte statsråd Liv Signe Navarsete, at Regjeringen vil lage en stortingsmelding om bygningspolitikk, og at næringen inviteres til samarbeid. Meldingen skal både handle om nye bygg, og om hva som må gjøres for å fremme god, bærekraftig kvalitet i eksisterende bygningsmasse. RIF har nedsatt en arbeidsgruppe med repr. fra firmaene som vil gi innspill til tiltak og endringer regjeringen bør ta tak i som kan skape forutsigbare rammebetingelser og omdømme til næringen. Viktige temaer som RIF vil spille inn er betydning av tidligfase, krav til bærekraftige bygg, bruken av standardkontrakter, rekruttering og viktigheten av innovasjon.

Med dette vil jeg ønske dere alle et riktig godt nytt år!

Liv Kari