RIFs høringsuttalelse til Nærings- og fiskeridepartementet om endringer i reglene for offentlige anskaffelser

21.01.2016

I januar sendte RIF inn en høringsuttalelse til Nærings- og fiskeridepartementet om endringer i reglene for offentlige anskaffelser. Høringen gikk spesifikt på antall ledd i leverandørkjeden for bransjer med særlige utfordringer med arbeidslivskriminalitet mv.

RIF støtter i utgangspunktet innføringen av en muligheten for oppdragsgivere til å sette begrensning av antall ledd i leverandørkjeden for bransjer med særlige utfordringer med arbeidslivskriminalitet. RIF påpeker imidlertid at forslaget kan skape noen utfordringer for bygg og anleggsbransjen i situasjoner hvor det er naturlig å hyre inn en rådgivende ingeniør. Som eksempel viser RIF situasjoner som kan oppstå hvor byggherre har bestemt at prosjektet skal foregå innenfor en totalentreprise. 

RIF ber derfor Departementet avklare hvordan reglene er å forstå i disse tilfellene. RIF mener at det ville innebære et paradoks at begrensinger som innføres av hensyn til arbeidslivskriminalitet innenfor enkelte bransjer og på byggeplass, rammer også andre bransjer hvor slik arbeidslivskriminalitet ikke er et problem. RIF mener at reglene må utformes eller klargjøres slik at begrensningen i antall leverandørledd ikke gjelder for arkitekter eller rådgivende ingeniørfirmaer.

 

RIFs høringssvar finner du her.