Statsbudsjettet vil ikke redusere vedlikeholdsgapet

11.10.2016

RIF kommenterte forslag til Statsbudsjettet. RIFs kommentarer kan du lese her