Infrastrukturen og den offentlige bygningsmassen til fortsette å forvitre

07.09.2017

Hva sier partiprogrammene om vedlikeholdsetterslepet? Det er partiprogrammene som er veikartet for de enkelte partiene i den neste Stortingsperioden og det er den vi som velgere må forholde oss til.  

RIF har fått Rambøll Management til å analyse alle stortingspartienes partiprogrammer for å vurdere om de har tatt innover seg den store utfordringen som RIF tidligere har dokumentert i rapporten "State of the Nation/ Norges Tilstand 2015".

Hele analysen, kan du lese, ved å trykke her