Hva skjer hos RIF Nominer din kollega til konkurransen «Årets Unge Rådgiver»

Siden 2002 har RIF delt ut prisen til en ung rådgiver som utmerker seg med fremragende arbeid innenfor sitt
arbeidsområde, med vekt på verdien arbeidet har for å øke anerkjennelsen av rådgivernæringens betydning for
samfunnet. Gjennom å hedre dyktige rådgivere under 35 år bidrar prisen til å vise mangfoldet i næringen og å skape
forbilder for andre. Prisen deles ut på RIFs årlige høstkonferanse, 29. oktober 2019.

Det er mulig å nominere innen to kategorier: Fageksperten og Prosjekteringslederen. Det kåres én vinner. Fristen for
å nominere kandidater til årets pris er 8. oktober.

Hvem kan nomineres?
Kandidaten må være under 35 år, ansatt i et RIF-firma, men trenger ikke være RIF-godkjent rådgiver. Alle som har
forslag til prismottaker kan nominere. Ingen kan foreslå seg selv som mottaker. Forslagene vurderes av en jury
utpekt av RIFs hovedstyre. Dersom juryen ikke finner noen verdig vinner, vil prisen ikke bli delt ut.
Kriterier for tildeling

For å kunne gi juryen et best mulig grunnlag for å vurdere kandidatene, har vi satt opp seks egenskaper og
kvalifikasjoner innenfor hver kategori. Vi ber derfor om at nominasjonen struktureres etter hvordan kandidatene
oppfyller disse punktene:

Årets Unge Rådgiver – Fageksperten
1. Er et faglig fyrtårn og en spydspiss innen sitt område
2. Er nysgjerrig og nyskapende
3. Løfter faget
4. Er en god formidler, har evner til å kommunisere, slik at kunnskapen blir tilgjengelig for andre
5. Viser evne til praktisk/kommersiell anvendelse av kunnskapen
6. Bidrar til å synliggjøre rådgiverbransjen

For nominasjonsskjema for fageksperten, trykk her: Årets unge rådgiver – nominasjonsskjema fageksperten.

Årets Unge Rådgiver – Prosjekteringslederen
1. Har gode lederegenskaper og er god til å kommunisere
2. Har en god forståelse av gjennomføringsmetodikk, arbeidsprosesser og viktigheten av god prosjekteringsledelse
3. Har god forståelse av de tekniske fagene og de tekniske utfordringene, og nødvendig samspill mellom dem
4. Evner å bruke oppdraget til å videreutvikle selskapet og utvikle prosjektdeltagerne
5. Er en god lagbygger
6. Er kundeorientert

For nominasjonsskjema for prosjekteringslederen, trykk her: Årets unge rådgiver – nominasjonsskjema prosjekteringslederen

RIF trenger også: Navn, fødselsdato og navn på arbeidsgiver. Prisen består av en studiereise til den europeiske møteplassen for rådgivere, EFCA-konferansen, året etter prisutdelingen, forutsatt at de har samme arbeidsgiver som på tidspunktet for tildelingen. Nominasjoner for 2019 sendes til jill@rif.no innen 8. oktober.