Hva skjer hos RIF Utvidet kompensasjonsordning
3054801-2

Etter forhandlinger mellom regjeringen og FRP i november ble den økonomiske pakken økt med 4,4 milliarder, og en del av disse skal gå til ordninger som kan komme våre medlemsvirksomheter til gode.

Utvidelsen av kompensasjonsordningen innebærer at kompensasjonsgraden i støtteordningen økes fra 60 til 70 % i september og oktober, fra 70 til 85 % i november og desember, og fra 70 til 80 % i januar og februar 2021. I tillegg økes maks-taket på hvor mye tilskudd en bedrift kan få fra 50 til 80 millioner pr måned.

Videre forlenges en ordning med statlig garanterte lån for små og mellomstore bedrifter ut første halvår av 2021, og tilskuddssatsen i låne- og tilskuddsordningen økes fra 40 % til 60 %.

Det har også blitt besluttet at regjeringen skal videreføre den reduserte satsen på lav moms fram til 1. juli 2021, og oppstarten for innbetaling av avdrag på ordningen for utsatt skatt utsettes fra februar til 1. april.

Les mer om krisepakken hos E24.