Hva skjer hos RIF Presentasjonene fra nordisk RINORD-webinar: Coronavirus/COVID-19 – Hvordan påvirker det rådgiver- og ingeniørvirksomheter i Norden?
5-mai-nordisk-rinord-webinar-coronavirus-covid-19-hvordan-pavirker-det-radgiver-og-ingeniorvirksomheter-i-norden_presentasjoner

Tirsdag 5. mai avholdt de  nordiske foreningene for rådgivende ingeniørfirmaer et webinar om hvordan COVID-19-pandemi har påvirket rådgiver- og ingeniørvirksomhetene i Norden. Hva skjer med markedet generelt? Hvordan håndterer virksomhetene i de enkelte land situasjonen? Hvilke offentlige tiltak er iverksatt for å minske de helsemessige og økonomiske konsekvensene, primært med fokus på de tiltak og initiativer som er relevante for rådgiver- og ingeniørvirksomheter?

Her kan du se de enkelte presentasjonene:

Seminaret ble avsluttet med en åpen Q&A-sesjon, hvor man kunne stille spesifikke spørsmål til panelet. Se her for Q&A.

For å strømme hele webinaret, trykk her: https://vimeo.com/user18192856/review/415121403/dc516d95eb 

For å laste ned filmen av webinaret, trykk her:

https://1drv.ms/u/s!Ah13fAFJBv8bgYYWtgbAZZHZ8Bjqjw?e=WLZti7