Presse 5 nordmenn til finalen i internasjonal ingeniørkonkurranse
5-nordmenn-til-finalen-i-internasjonal-ingeniorkonkurranse

Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) har nominert fem nordmenn til finalen i den pan-europeiske ingeniørkonkurransen EFCA Young Professionals. Nordmennene er dermed med i kampen om tittelen som Europas mest talentfulle ingeniør.

I fjor gikk Norge helt til topps i konkurransen med både gull til Stanislas Merlet fra Multiconsult og sølv til Fredrik Skaug Fadnes fra Norconsult, i tillegg til at Thomas Angeltveit fra Norconsult fikk hederlig omtale fra juryen. – I år har vi 5 nye, sterke kandidater i finaleheatet og satser på at Norge nok en gang tar rent bord under konkurransen. Så gode er også årets norske kandidater, uttaler en optimistisk Liv Kari Skudal Hansteen, som er adm. direktør for RIF.

– De fem finalistene har, til tross for sin unge alder, allerede etablert seg som ledende fagfolk innenfor sine fagområder. Vi forventer derfor at årets finalistene kommer til å sette store faglige spor etter seg i lang tid fremover, fortsetter Skudal Hansteen.

European Federation of Consulting Engineers Associations (EFCA) er den europeiske foreningen for rådgivende ingeniører. RIFs administrerende direktør er Vise-president i foreningen som hvert år kårer de mest talentfulle rådgivende ingeniørene i Europa. I år er det altså hele 5 nordmenn blant de 20 europeiske finalistene i EFCA Young Professionals. I tillegg til å kunne kalle seg Europas mest talentfulle ingeniør får vinneren også delta på EFCAs årsmøte i Dublin i mai.

Andrea Liereng (26) – Norconsult AS

Andrea jobber i Norconsults jernbaneavdeling som sivilingeniør. Som ansatt i Norconsult har hun påtatt seg stadig mer ansvar siden hun begynte i jobben i 2016, og i dag har hun en sentral rolle i det største samferdselsprosjektet for både vei og jernbane i Norge; Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16. I dette oppdraget har hun blant annet utført et inponerende og viktig arbeid med overordnede anleggsgjennomføring og massehåndteringen.

Andrea er en etterspurt foredragsholder på temaet om bruk av skråstreksplaner og fremdriftsplaner for anleggsgjennomføringen. Andreas masteroppgave på NTNU “Icing in ditches and cuts along road and railway» vant pris fra Bane Nor for beste jernbaneoppgave i 2016. (Foto: Norconsult)

Cathrine Mørch (35) – Multiconsult AS

Cathrine er teknologileder og leder Multiconsults avdeling for metode og verktøy. Hun var en de tre finalistene i RIFs kåring av Årets Unge Rådgiver i fjor. Juryens oppsummering da var at Cathrine Mørch viser en totalitet i sin kompetanse og ledelse. Cathrine fremstår som et forbilde og en inspirasjon for neste generasjons rådgivere. I sitt arbeid er hun bransjeorientert og snakker på tvers av fag. Cathrine har aldri jobbet i 2D, noe som beskriver hennes evne til å være nyskapende og jobbe i fremtiden. Cathrines har bygget opp en slagkraftig og sammensveiset avdeling innen digitalisering og BIM, og Cathrine mestrer å både være en faglig drivkraft og en god leder som får det beste ut av sine medarbeidere. Cathrine er en etterspurt foredragsholder og kompetansedeler, og var blant annet med på Dagens Næringslivs teknologi-podkast i fjor. Hun er nominert for arbeidet som digital leder for planleggingen av Fornebubanen. (Foto: Multiconsult)

Kristoffer Tungland (34 år) – COWI AS

Kristoffer jobber som elektroingeniør i COWI Norges byggavdeling. Han ble kåret til Årets Unge Rådgiver av RIF i fjor med begrunnelse blant annet i at han er en drivende kraft innen BIM. I sin vurdering trakk juryen frem at Kristoffer fremstod som en rådgiver som løftet BIM-faget og var aktiv i videreformidling av sin kunnskap. Han har vært med i standardiseringsprosesser og jobbet mye med utvikling av verktøy og prosesser, bl.a. for Standard Norge og Statsbygg. Den siste tiden har han utviklet en BIM-metode for industrialisering i byggeprosjekter. Arbeidet Kristoffer gjør innen BIM-feltet er med på å utvikle bransjens kompetanse, samt å hente ut gevinstene man lenge har snakket om ved bruk av BIM. Og ikke minst, han realiserer gode ideer og tilgjengeliggjør dem til et større publikum. Han har holdt foredrag hos blant annet BuildingSMART, Autodesk University, NTI CAD, RIF og Finse-seminaret. Prosjektet han er nominert til EFCA YP for er Stavanger Universitetssjukehus – SUS2023, som blant annet vant «BIM-Oscar» i Las Vegas. (Foto: COWI)

Marianne Gro Lindau Langhelle (34) – Asplan Viak AS

Marianne jobber som byplanlegger og GIS ekspert i Asplan Viaks avdeling i Bergen. Hennes bidrag til den årlige Geodatakonferansen ble i 2018 kåret som vinner i kategorien «Beste bruk av data». Som student vant Marianne Lindau også ESRI Young Scholar Award 2015, for sin Master-oppgave, og ble med det den norske representanten under ESRIs brukerkonferanse i San Diego.

Mariannes styrke kommer av hennes multifaglige akademiske bakgrunn som både GIS ingeniør og byplanlegger. Hun har jobbet iherdig med å hente ut det maksimale potensialet fra GIS-teknologien som er i rivende utvikling, og implementere det i dagsaktuelle oppgaver innen byplanlegging og for å løse aktuelle utfordringer for hennes profesjon. Hun har blant annet satt sitt preg på store byplanoppdrag som mulighetsstudiet «Visjon Dokken» i Bergen og parallelloppdraget «Fremtidsbilder Trondheim sentrum 2050». (Foto: Asplan Viak)

Morten Høigaard (33) – Norconsult AS

Morten jobber som senior rådgiver og prosjektleder i Norconsults energidesign- og analyseavdeling. Hans rolle har med stort hell utviklet seg raskt til prosjektledelse på vegne av konsesjonshaver for Norges største pågående fjernvarmeutbygging med kommunikasjon mot offentlige instanser, leverandører og fjernvarmekunder. Morten er løsningsorientert med et fokus på effektive arbeidsprosesser. Han har håndtert prosjektet på en måte som har gitt ham respekt og tillit hos alle involverte aktører.

Morten er en naturlig kandidat til konkurransen basert på hans profesjonelle væremåte, kommunikasjonsevner og gode prestasjoner både akademisk og som ansatt i Norconsult. (Foto: Norconsult)