Hva skjer hos RIF 900 millioner for et nyskapende næringsliv

Forskningsrådet lyser ut 900 millioner kroner til innovasjonsprosjekter i næringslivet. Nytt av året er en felles mulighet for alle bedrifter til å sende inn en prosjektskisse før de leverer fullstendig søknad. Hensikten er å gi råd til bedriftene om hva som skal til for å utforme et godt innovasjonsprosjekt.

Forskningsrådets storsatsing på næringsrettet forskning gir bedriftene en historisk god finansieringsmulighet for å realisere nyskapningene sine. Forskningsrådet oppfordrer alle bedrifter som planlegger å søke om innovasjonsprosjektmidler, til å benytte skisseordningen. Du finner mer om den her.

Brukerstyrt innovasjonsarena, BIA, er trolig en av de mest aktuelle ordningene for RIF-bedriftene. Du kan finne ut mer om BIA her.

Samtidig oppfordrer de bedriftene til å undersøke hvilke muligheter for innovasjonsstøtte SkatteFUNN gir.