Administrasjon og styre

Vårt hovednummer er 22 85 35 70.

Liv Kari Skudal Hansteen
Administrerende direktør
Mobil: 916 56 131
Marit Vestby Knudsen
Administrasjonssjef
Mobil: 926 97 202
Ari Soilammi
Utviklingssjef
Mobil: 414 79 289
Anne Holstad
Administrasjonssekretær
Mobil: 952 65 111
Morten Gran
Advokat - Juridisk direktør
Mobil: 909 23 727
Bjørn Erik Berg
Økonomisjef
Mobil: 907 88 608
Hege-Lill Hagen Asp
Kommunikasjonssjef og samfunnskontakt
Mobil: +47 911 87 017
Atle Nikolaisen
Daglig leder/Advokat MNA - RIF Forsikringsservice
Mobil: 901 25 282
Anja Salut
Økonomisjef og Produktsjef Personalforsikringer - RIF Forsikringsservice
Mobil: 934 45 322

RIFs Hovedstyre 2023-2024

  • Grethe Bergly – Multiconsult AS (styreleder)
  • Egil Hogna – Norconsult AS (nestleder)
  • Marius Weydahl Berg – COWI AS (nestleder)
  • Trond Hagen –  Dr. Ing. Aas Jakobsen (styremedlem)
  • Vibeke Riis – Rambøll (styremedlem)
  • Rasmus Nord – Sweco Norge AS (styremedlem)
  • Arnt Marius Eriksen – Hinnstein AS (styremedlem)
  • Heidi Berg – Trimble Solutions Sandvika (styremedlem)
  • Nina Svendsen – Prosjektutvikling Midt-Norge (styremedlem)
  • Per Christian Randgaard – Asplan Viak (styremedlem)