Lokalforeninger

Det finnes 5 aktive lokalforeninger med fylkesvis tilknytning rundt om i landet. Medlemskap i RIF innebærer også medlemskap i lokalforening av RIF dersom den er aktiv i ditt nærområde. Lokalforeningens basisdrift forutsettes finansiert gjennom lokalt inndrevet kontingent. Lokalforeningene arbeider for å fremme interessene til de lokale medlemmene og for RIF. 

RIF Agder

Styret i RIF Agder:

  • Morten Abrahamsen, Multiconsult. 91571215 (leder)
  • Ove Flåt, Rambøll. 91536890
  • Mariann Skei Fossheim, Cowi. 90069858
  • Toni Skagestad Sinnes, Sweco. 99291028
  • Kjetil Lauvsland, Asplan Viak. 9181477

RIF Oslo og Akershus

RIF OSLO AKERSHUS' KURSSTIPEND

RIF Oslo Akershus har lagt ned sin ordinære drift og overført bankbeholdningen til en stipendordning. Formålet er støtte til kurs- og konferansedeltakelse for alle ansatte i firmaer som er medlem i RIF og har hovedadresse i Oslo eller Akershus.

URIF Oslo/Akershus har nå overtatt administrasjonen rundt utdelingen av kursstipendet for Oslo/Akershus.

RIF Rogaland

RIF Rogaland består i 2023 av følgende personer:

  • Leder: Nina Steen Læknes, Multiconsult Norge AS, Region SØR
  • Nestleder: Hilde Birkeland Sund, Sweco Norge AS, Stavanger 
  • Kasserer: Yvonne Gabrielsen, Nyland Byggadministrasjon AS 
  • Sekretær: Angela Rausch, HRP AS
  • Styremedlem: Sverre Heskestad, Prosjektil 

RIF Trøndelag

Styret i RIF Trøndelag 2023

RIF Vestland

Styret RIF Vestland

Erik Sterner Norconsult erik.sterner@norconsult.com
Renate Ekehaug Aasen COWI reaa@cowi.com
Elsa Mathilde Buvik Multiconsult Elsa.Mathilde.Buvik@multiconsult.no
Øystein Kvamme Norconsult Oystein.Kvamme@norconsult.com
Sara Fosse Rambøll sara.fosse@ramboll.no
Kimmi Tran Asplan Viak AS kimmi.tran@asplanviak.no
Dat Duc Nguyen Asplan Viak AS datduc.nguyen@asplanviak.no
Juni Marie Schaefer SWECO juni.schaefer@sweco.no

RIF Østfold

Styret i RIF Østfold

Leder: Lillian Ovell, Cowi, liov@cowi.com
Nestleder: Thomas Theodorsen, WSP Norge, thomas.teodorsen@wsp.com
Sekretær: Reija Santala, Multiconsult Norge, reas@multiconsult.no
Kasserer: Igor Dzebric, Stabil, id@stabil.as

Styremedlemmer:
Håvard Arvesen, AFRY Norway, havard.arvesen@afry.com

Revisor: Siri Benedicte Aas-Aune, COWI AS