RIFs historie

Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) er grunnlagt på stolte tradisjoner som strekker seg helt tilbake til 1800-tallet. Byggingen av landet har alltid vært en del av oppgaven.

Den gryende kraftutbyggingen krever teknisk kompetanse, men i en årrekke er det magre tider for ingeniørbransjene i Norge. Likevel, i to omganger bidrar virksomhetene som RIF representerer, sterkt til gjenoppbyggingen av Norge. I dag organiserer RIF virksomheter med til sammen mer enn 12500 ansatte og som står for en årlig verdiskaping på om lag 15 milliarder. Vi kan trygt si at våre medlemmer tar en aktiv del i byggingen av dagens og morgendagens Norge.

En modig start i Trøndelag

Rådgivende ingeniører, tidligere kalt tekniske konsulenter, er aktive i Trøndelag allerede på slutten av 1800-tallet. Landets kraftforsyning blir bygget ut. Kompetansen blir hentet fra Trondhjems Tekniske Læreanstalt (TTL) og senere, fra 1910, ved Norges Tekniske Høiskole (NTH) (Jens E. Gunstensen, Carl Schulz). Lærerkreftene ved skolene driver nok ingen organisert konsulentvirksomhet, men representerer viktige ressurser blant annet når Trondheim Energiverk bygger sitt første anlegg i Leirfossene og ved utbyggingen sporveien i gamle Trondhjem.

De første tekniske konsulenter blir etablert i Oslo-området fra ca. 1900 og utover. I 1910-12 ble de første virksomheter i Trondheim startet. Disse er vel etablerte når første verdenskrig bryter ut i 1914. (Kuløy & Gravrok, Grøndahl & Kjørholt).

Stiftelsesmøte og magre år

Under og de første årene etter verdenskrigen, 1914-18, er det høykonjunktur. I 1919 tar en gruppe ingeniører i Christiania initiativet til å danne en landsomfattende Tekniske Konsulenters Forening, TKF. (Eger, Kinck, Nissen, von Krogh, Kuløy med flere). Det første stiftelsesmøtet blir hold i Christiania 9. oktober, selv om det først var planlagt i Trondheim i mai. Bare firmaeiere kan bli medlemmer, og de første 20 blir innvotert.

De gode tidene varer ikke. Nedgangen kulminerer med det verdensomspennende økonomiske krakk i 1929. Det blir magre tider i Norge. Noen modige menn etablerer likevel konsulentvirksomhet både i elektro, bygg og VVS-bransjen i årene mellom 1920 og 1930 (T.C. Wangsom, Edvard Harboe og Gunnar Paulsen). De sliter hardt på grunn av gjeldsskrekk og investeringsvegring. Det er liten byggevirksomhet. Ikke før enn i siste halvdel av 30-årene bedrer økonomien seg. Byggevirksomheten og andre aktiviteter er i god gjenge, når andre verdenskrig bryter ut i september 1939. Norge blir angrepet av tyske styrker 9. april 1940, og krigen fører til total ødeleggelse av mange norske byer og hele Finnmark fylke.

Gjenoppbygging 1945

Da tyskerne endelig kapitulerer i mai 1945, etterlater de seg enorme behov for gjenoppbygging og reparasjon av skader. Sivile prosjekter har ligget i dvale under krigen. Oppgavene har samlet seg opp. Markedet for teknisk planlegging er stort. Men det er altfor få etablerte tekniske konsulenter, og behovet for en lokal gruppe av TKF blir påtrengende.

Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF), 1957

I 1957 ble TKF endret til Rådgivende Ingeniørers Forening, RIF. Nå kan også ansvarlige medarbeidere i firmaene bli medlemmer. Medlemmer og firmaer øker raskt i antall i 1960-70-årene. Gruppen blir styrt etter strenge etiske regler, og målet er høy teknisk kvalitet og uavhengig rådgivning. Annonsering er lenge ikke tillatt, annet enn som visittkortannonser. Personlige medlemskap faller bort 1987.

I 1987 blir Rådgivende Ingeniørers Forening omorganisert. Foreningen og servicekontoret blir slått sammen til en felles organisasjon i 1987, samtidig og det blir ikke lenger mulig å ha personlig medlemskap. Organisasjonen endrer navn til RIF 20. september 2001.

To organisasjoner, 2005

RIF-administrasjonen flytter til nye lokaler i Essendrops gate 3 på Majorstuen i Oslo, på slutten av 2002. I perioden 1987-2004 er RIF organisert som et ansvarlig selskap. Fra 2005 er RIF formelt delt opp i to foreninger; RIF og RIF Service.