Presse Advarer mot rask snøsmelting i Sør-Norge
advarer-mot-rask-snosmelting-i-sor-norge

Med rekordmye snø i lavlandet sørpå advarer Rådgivende Ingeniørers Forening mot rask snøsmelting, spesielt i tettbygde strøk. – Dersom vi får en situasjon med svært rask snøsmelting kan vi risikere lokale oversvømmelser i tettbygde strøk som følge av at de naturlige vann- og flomveiene er dekket av store mengder kompakt måkesnø, advarer Svein Erik Bakken som er leder for foreningens ekspertgruppe innenfor vann- og miljøteknikk.

Sjelden har boligstrøk og byer spesielt i den sørlige delen av Norge, vært dekket av mer snø enn i år. I Bærumsmarka utenfor Oslo snødde snøstasjonen nesten ned i februar og man måtte tilbake til 1995 for å finne tilsvarende snømengder. I følge NVE er det i år mer snø enn vanlig særlig i de lavereliggende områdene. I løpet av vinteren har det i tillegg vært gjennomgående kaldt, så store mengder av snøen er fremdeles intakt. NVE bekreftet i flomvarselet den 19. mars at snømengdene skaper betydelig økt flomfare sørpå i år: «Lavereliggende områder på Sør- og Østlandet er spesielt utsatt i år.»

Rådgivende Ingeniørers Forening er særlig bekymret over at veigrøftene og avløpsslukene i tettbygde strøk er dekket av knallhard, tilfrosset snø fra blant annet måkingen gjennom hele vinteren.

– Veigrøftene er de naturlige flomveiene og når snøen skal smelte kan veien bli selve flomveien. Kombinert med at mange av slukene og stikkrennene er tettet til av den samme måkesnøen, kan man få lokale, unaturlige flombassenger som igjen kan føre til vannskader og utilgjengelighet til eiendommene i perioder. Vi anbefaler derfor huseiere å ta en vurdering av sine eiendommer og sjekke hvordan snøsmeltingen vil virke inn på deres enkelte eiendom. Vi anbefaler også å åpne avløpsveier som stikkrenner, kummer og liknende for å sikre at vannet får fri passasje., sier Bakken.

Adm. direktør i RIF, Liv Kari Skudal Hansteen har identifisert et åpent sluk som snøvannet kan renne ned i ved en vei i Oslo hvor veigrøftene er dekket av mye snø. Foto: RIF

Hvis også kommunene gjennomgår og øver på sine beredskapsplaner og sørger for å gjennomføre de beredskapsmessige tiltak som ligger inne, er det grunn til å forvente at man er godt forberedt på en eventuell flomsituasjon. Det er i den nærmeste tiden nå man legger grunnlaget for at konsekvensene blir så små som mulige.

I fjor sendte Rådgivende Ingeniørers forening sammen med Maskinentreprenørenes forening, Finans Norge, KS, Norsk Kommunalteknisk forening (NKS), Naturviterne og Norges Bondelag et brev til regjeringen i forbindelse med Statsbudsjettet som reduserte bevilgningene til flomsikring via NVE. – Det er et betydelig etterslep i sikringsarbeidet og det er behov for 200 millioner kroner ekstra til flom- og skredsikring hvert år. Årets snøsmelting kan aktualisere vårt krav om økte bevilgninger til flomsikring, sier Liv Kari Skudal Hansteen, som er Adm. direktør i Rådgivende Ingeniørers Forening.

Bli medlem

Bli medlem nå - dette er en test bare