Presse Åpent brev fra RIF til programvareleverandører, brukere, offentlige myndigheter og bransjeorganisasjoner
apent-brev-fra-rif-til-programvareleverandorer-brukere-offentlige-myndigheter-og-bransjeorganisasjoner

Samfunnet møter i dag store utfordringer der byggenæringen og programvarebransjen er sentrale for å finne de beste løsningene. Det er imidlertid behov for en mer konstruktiv dialog mellom næringen og programvarebransjen for å finne frem til en økonomisk bærekraftig løsning som fungerer for begge parter. Rådgivende Ingeniørers Forening har derfor publisert et åpent brev vedrørende dette behovet. 

Les hele brevet her.