Hva skjer hos RIF, Kompetanse, Kurs og arrangement Åpent møte i RIF Samferdselsforum 12. september
apent-mote-i-rif-samferdselsforum-12-september-2024

Velkommen til åpent møte i RIF Samferdselsforum

Dato: torsdag 12. september 2024 kl. 0900-1300

 • Åpent møte for alle ansatte i RIF-bedrifter og andre spesielt inviterte firmaer og organisasjoner
 • Hybrid gjennomføring
 • Gratis arrangement
 • Innledere fra Statens Vegvesen, Bane NOR, Nye Veier AS, og Forsvaret


Sted: Nedre Skøyen vei 2, Oslo (hos Multiconsult)

Påmeldingsfrist: Torsdag 5. september.
Begrenset antall plasser og ved evt. stor påmelding fra eksterne prioriteres ansatte i RIF-medlemsbedrifter.

Etter innleggene serveres enkel stående lunsj, og det er satt av litt ekstra tid så både deltagere og alle innlederne kan ha gode samtaler.

Temaer som innlederne vil snakke om:

 • Nasjonal transportplan 2025-2036
  • Økt fokus på forvaltning, drift- og vedlikehold
   • Hvordan ser etatene for seg at rådgiverbransjen kan bidra i arbeidet (faser og oppgaver)
   • Hvordan tenker etatene å bruke rådgiverbransjen i planlegging/prosess (mer langsiktige/robuste tiltak)
  • Hva vil være viktige plan- og prosjekteringsarbeider som igangsettes/videreføres i 2025-2026 for oppfølging av NTP?
 • Erfaringer med og planer for implementering av krav om 30% vekt på klima- og miljø i offentlige anskaffelser
 • Forventninger til rådgiverbransjen når det gjelder kunstig intelligens
 • Forsvaret/FLO orienterer om konsekvenser for samferdsel og infrastruktur av ny beredskaps- og sikkerhetspolitikk:
  • Sikkerhets- og geopolitisk situasjon
  • Langtidsplanen for forsvarssektoren, «spissing» av totalforsvarskonseptet og totalberedskap
  • Forsvarets og alliertes behov for infrastruktur, transport og øvrig logistikk i en nordisk sammenheng

Innledere:
Bane NOR: Bettina Sandvin (Konserndirektør Utbygging) og Henning Bråtebæk (Konserndirektør Drift og Vedlikehold)
Statens vegvesen: Kjell Inge Davik (Utbyggingsdirektør)
Nye Veier: Magnus Johansen, leder Drift og vedlikehold
Forsvaret: Frode Bjerkås, Forsvarets Logistikkorganisasjon, spesialrådgiver for sjef FLO
 
PROGRAM:
0900 – 0910: RIF ønsker velkommen
0910 – 0950: Statens vegvesen (Kjell Inge Davik / TBA)
kort pause
1000 – 1040: Bane Nor (Bettina Sandvin/ Henning Bråtebæk)
kort pause
1050 – 1120: Nye Veier (Magnus Johansen)
kort pause
1130 – 1200: Konsekvenser for samferdsel og infrastruktur av ny beredskaps og sikkerhetspolitikk 
1200 – 1300: Mingling og lunsj. Dagens innledere vil være tilgjengelige for samtaler.

Påmeldingsfrist: Torsdag 5. september.