Hva skjer hos RIF Arendalsuka 2018: Slott og Storting er ikke jordskjelvsikret
arendalsuka-2018-slott-og-storting-er-ikke-jordskjelvsikret

Halvparten folket er sikre på at Slottet og Stortinget står trygt hvis jordskjelv rammer. Men på tross av hva de tror, er ikke disse viktige, nasjonale byggene sikret mot jordskjelv. Hvorfor ikke?

Det forekommer 10-20 merkbare jordskjelv i Norge hvert år. Vi risikerer kraftige jordskjelv, men ingen tar grep om jordskjelvsikringen – ei heller for Slott og Storting er ikke sikret mot jordskjelv.

Jordskjelv i Norge skjer som følge av tilløp til oppsprekkinger på kontinentalsokkelen og ettervirkninger, som landheving etter siste istid. Oslo, Sogn og Fjordane, Hordaland, Nordland og Svalbard er de mest utsatte områdene.

– Norge risikerer et kraftig jordskjelv, men ingen tar et samlet ansvar for beredskapen. Vi håper politikerne tar grep og tar ansvar for rassikring, sier Liv Kari Skudal Hansteen, administrerende direktør i Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF).

Et av grepene som kan gjøres er å oppdatere jordskjelvkartene. Dette vil skape økt trygghet og spare samfunnet for millionbeløp fordi sikringsarbeidet kan prioriteres i de mest utsatte områdene. Norge har ikke oppdatert sine jordskjelvkart på 20 år, ifølge RIF. Til sammenlikning oppdateres slike kart i andre land hvert 5.- 10. år.

Fakta om undersøkelsen

Undersøkelsen ble gjennomført av Sentio Research i juni 2018 blant et representativt utvalg nordmenn i alderen 18-80 år. Hovedfunn:

  • Kun 6 % av befolkningen er bekymret for jordskjelvrisiko i Norge; nærmere ni av ti nordmenn er i liten eller svært liten grad bekymret. Nordmenn er mer redd for å snakke i store forsamlinger, enn de er for risikoen for jordskjelv. Likevel svarer 73 % at de ikke har tilstrekkelig informasjon om hvordan de bør opptre ved et jordskjelv.
  • Over halvparten av nordmenn mener jordskjelv-kunnskap bør bli en del av pensum.
  • Ved et jordskjelv er det «tap av menneskeliv» og «bygningskollaps og bygningsras» som fryktes mest, etterfulgt av «jord og stein/snøras» og strømbrudd.
  • Rundt 50 % av respondentene tror bygg som Stortinget og Slottet er sikret mot jordskjelv.
  • Over halvparten av befolkningen mener det er viktig eller svært viktig å sikre eldre bygninger og infrastruktur mot jordskjelv.

*Tallene i bildet er hentet fra en undersøkelse Sentio Research har gjennomført for RIF i juni 2018.

På Arendalsuka tar RIF opp tematikken med politikere. Les mer om arrangementet her: https://www.facebook.com/events/370224260146076/