Hva skjer hos RIF, Presse Arendalsuka 2023
arendalsuka-2023

Vi gleder oss til Arendalsuka, der RIF igjen arrangerer interessante foredrag og debatter sammen med en rekke partnere.

Hva gjør vi med fylkesveiene?
Selve Arendalsuken starter for RIF sin del mandag kveld kl. 18:30 i Samferdselsteltet, da skal administrerende direktør i RIF, Liv Kari Skudal Hansteen, innlede på et seminar i regi av Kongelig Norsk Automobilklubb om fylkesveiene. RIF vil innlede med en oppsummering av våre anslag av vedlikeholdsetterslepet i forbindelse med state of the Nation. Spørsmålet som stilles er om partiene har en plan for hvordan man skal innhente de gigantiske etterslepene på kommune- og fylkesveiene?

Bygge- og eiendomsnæringen – klimakjempen som vil og kan
Tirsdag morgen kl. 08.30-10.00 hos Baker Jørgensen starter vi dagen med et frokostmøte vi arrangerer sammen med Bygg Arena Arendal. 41 av byggsektorens ledende virksomheter og foreninger har gått sammen om å skape oppmerksomhet om bygg-, anlegg- og eiendomsnæringens betydning for samfunn og verdiskaping under Arendalsuka 2023. Byggenæringen er avgjørende for å nå nasjonale klima- og miljømål. Og i dette åpningsarrangementet til Bygg Arena Arendal ønsker vi å drøfte:

  • hvilke virkemidler sektoren har behov for
  • hvilke kostnadseffektive grep som kan ha rask effekt
  • hvordan vi sikrer behovet for forutsigbarhet for næringen
  • hvordan vi finner den rette balansen mellom krav og økonomiske insentiver for å nå klima- og miljømålene.

Debatten blir viktig for arbeidet med nyinngått klimapartnerskap, og administrerende direktør i RIF, Liv Kari Skudal Hansteen vil lede debatten med næringen «Barrierer vi måtte overvinne og løsninger vi valgte», med styreleder i RIF, Grethe Bergly (Multiconsult), i panelet, sammen med Harald Nikolaisen (Statsbygg), Tonje Frydenlund (Snøhetta) og Jimmy Bengtsson (Veidekke). Det blir også en politikerdebatt med blant annet klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Skolebygg til stryk
Tirsdag kl. 12.00-13.00 inviterer RIF tradisjon tro til vårt faste arrangement sammen med Stærk & Co i lokalene til Sjømandsforeningen.
Her vil vi lansere en helt ny rapport om kommunal eiendomsforvaltning, med spesielt fokus på skolebygg.
-Det nærmer seg skolestart og flere hundre tusen av våre barn og unge elever møter opp for å lære i lokaler som ikke er gode nok. Å sikre gode nok lokaler for våre unge burde være en selvfølge, men slik er det dessverre ikke i dag. Det er nå virkelig på tide med et skikkelig skolebygg-løft, sier administrerende direktør i RIF, Liv Kari Skudal Hansteen.

  • Liv Kari vil innlede seminaret med å presentere funn fra RIFs rapport om skolebygg, inkludert tall og fakta om vedlikeholdsetterslepet, før Bjarne Håkon Hanssen, Partner og seniorrådgiver i Kruse Larsen vil lede panelsamtalen med Marius Chramer, Leder i Foreldreutvalget for grunnopplæring, Kristin Olsson Augestad, Konserndirektør i Multiconsult og Roger Nygård, Leder for NCC Building Norway, NCC. Det blir også en samtale med medlem i utdannings- og forskningskomiteen, Jorodd Aspjell, fra Arbeiderpartiet, fylkes- og lokalpolitiker, Thor Hals fra Østfold Høyre og fylkespolitiker, Beate Marie Johnsen, Agder Venstre.

Ny stortingsmelding om klimatilpasning: Gir den oss det vi trenger?
Tirsdag kl. 12:20 – 13:10
hos Baker Jørgensen arrangeres del 1 av et arrangement om klimatilpasning i regi av Bygg Arena Arendal. Klimaendringene fører til mer ekstremvær og større og hyppigere flomhendelser. I 2023 runder forsknings- og innovasjonssenteret ‘Klima 2050’ av sitt enorme forskningsarbeid som hjelper oss å forstå hvor vi står og hva vi bør gjøre for å redusere samfunnets risiko som følge av klimaendringene. I panelet sitter blant annet styreleder i RIF og Klima 2050, Grethe Bergly (Multiconsult).

  • Kommer vi nærmere klarhet for norske kommuner som sliter med både oversikt, prioritering og finansiering i møtet med hyppigere styrtregn og mer overvann?
  • Klarer vi nå å plassere ansvaret for den helhetlige planleggingen og koordineringen og ikke minst sørge for ressursene til å utøve begge deler?

Slik kan vi redusere vedlikehold på vei
Onsdag formiddag kl. 10.30 – 11.15 i Bankgården samler vi, NCC og Statens vegvesen sentrale aktører for å drøfte hvordan etterslepet på vedlikehold av vei kan reduseres.
Veinettet er en fantastisk ressurs for samfunnet, bare i 2022 ble det estimert at bruken av norske veier kan verdsettes til 1.100 milliarder kroner. Persontrafikk, gods og kunnskap fraktes hver eneste dag over lange strekninger til verdi for hele landet. Til tross for dette ser vi et økende etterslep på vedlikeholdet av veiene våre. Hva koster det samfunnet om dette etterslepet vokser, og hvilke prioriteringer må til for å tak i problemet?

Mer ekstremvær i vente, hvordan kan vi ruste oss for en våtere fremtid?
Dette er del 2 av seminaret fra tirsdag med fokus på klimatilpasning.  Ekstremværet «Hans» har ført til store ødeleggelser denne uken. Med mer ekstremvær i vente, hvordan kan vi ruste oss for en våtere fremtid? Vi gjestet Dagsnytt 18 tidligere denne uken om temaet, og på onsdag kl. 14.00-15.10 på Clarion Hotel Tyholmen arrangerer vi sammen med Betongfokus et seminar om ekstremvær og overvannshåndtering.
Sentrale utfordringer som vi ønsker å adressere:

  • Hva er suksesskriteriene til for at kommunene skal kunne gjennomføre effektiv klimatilpassing?
  • Hvilke hindringer er det i dag i forvaltningen for effektiv håndtering av overvann?
  • Hvilke innovative løsninger for overvannshåndtering kan inngå i myndighetenes verktøykasse?

Bidragsyterne i seminaret er landets fremste forskere og rådgivere samt utførende entreprenører som har tatt i bruk innovative løsninger får å håndtere overvann i et villere og våtere klima.

Sosial bærekraft – et moteord uten innhold?
Byggenæringen er det viktigste verktøyet for å bygge det samfunnet og samfunnslivet demokratiet ønsker. At vi bygger for morgendagen må gjenspeiles i alt vi gjør, og alt vi er. Men hva betyr sosial bærekraft?
På dette frokostmøtet på Baker Jørgen torsdag kl. 08:30 – 09:55 som arrangeres i samarbeid med Bygg Arena Arendal, retter vi fokus mot to aspekter ved sosial bærekraft: juniorenes muligheter for kompetanseutvikling og deltakelse i prosjektene, og kommunenes ansvar for å legge til rette for en bruk av bygningene vi bygger som skaper levende byer og tettsteder.

Et nedslitt fylkesveinett
Torsdag kl. 12:30 – 13:30 legger vi fram en fersk rapport i Samferdelsteltet om tilstanden på fylkesveinettet, med påfølgende politisk debatt sammen med Opplysningsrådet for veitrafikken.
-Vi kan røpe at underdekningen på fylkesveiene nå er i størrelsesorden 1 til 1,5 milliarder kroner per år, noe som tilsier at forfallet på fylkesveiene fortsetter å øke år for år. Det er bekymringsfullt, understreker Liv Kari.
-Vi har ved jevne mellomrom gitt ut «State of the Nation» for økt oppmerksomhet rundt tilstanden til og utviklingen av offentlige bygg og infrastruktur i Norge. Hensikten er å gi økt innsikt og være en samfunnsrådgiver for økt samfunnsnytte av fellesskapets verdier. Denne rapporten er en del av State of the Nation-rapport serien, men med et dypdykk i vurdering av tilstanden og utviklingen av kun fylkesvegnettet.
-Fylkesvegnettet er en del av våre felles verdier, men tilstanden er dårlig utvikling går i feil retning. Det er derfor behov for å rope et varsko. I Norge har vi en lang tradisjon med å bygge landet og nye prosjekter fått mye oppmerksomhet. Ikke samme oppmerksomheten har blitt gitt det som er blitt bygget. Det er en trend som bør snus. For mer enn noen gang tidligere er det viktig å ta vare på og utvikle det som allerede er bygget. Det vil være bra både for lommebok og miljø.

– «Jeg håper denne rapporten vil bidra til å skape debatt og økt offentlig oppmerksomhet om behovet for å ta vare på våre felles verdier», sier Liv Kari.

Vi tipser også om at det i Samferdelsteltet senere på kvelden er det klart for «Den store Samferdselsdebatten» torsdag kl. 20: 00 – 21:15, hvor hovedtema er ny Nasjonal transportplan (NTP) 2025-36. Her møtes stortingspolitikere og representant for regjeringen til debatt.

– Vi gleder oss stort til Arendalsuka 2023, og håper vi at vi sees på ett eller flere arrangementer neste uke, sier kommunikasjonssjef i RIF, Hege-Lill Hagen Asp.