Hva skjer hos RIF, Presse Årets bachelor i Vann og miljø er utdelt!
arets-bachelor-i-vann-og-miljo-er-utdelt

Årets pris for beste BSc-oppgave går til Elin Nordskaug, Marie Otneim Foshaug, Lovise Mulstrand Nyhagen og Gerd Une Fjerdingstad fra OsloMet for oppgaven «Kampen om plassen – over og under bakken». Tom Baade Mathiesen fra OsloMet har vært veileder.

Oppgaven tar sikte på å løse problemstillinger knyttet til oppgradering av ledningsnett i en 450 meter lang trafikkert strekning i Pilestredet i Oslo. Her møter aktørene utfordringer med avstandskrav og plassbehov, samtidig som trafikkavvikling for trikk, biler, gående og syklende skal kombineres med en effektiv og fremtidsrettet overvannshåndtering.

Juryen vektlegger i sin vurdering at bacheloroppgaven setter søkelyset på en svært aktuell problemstilling ved planlegging og prosjektering av gateoppgradering i by, i en tid hvor behovene knyttet til arealer og infrastruktur i denne type prosjekter stadig øker mens tilgjengelige arealer forblir de samme. Bacheloroppgaven har på en god måte synliggjort typiske utfordringene ved planleggingen og prosjekteringen av gateoppgraderinger. Ekspertgruppen mener at oppgaven oppfyller kravene om at årets bachelor skal være nytenkende, ha nyhetsverdi, og være praktisk og nyttig for rådgiverbransjen.

RIFs ekspertgruppe for Vann og Miljø gratulerer prisvinnerne med årets pris som er på kr 10.000,- , og ønsker lykke til videre i studier og arbeidsliv.