Presse Årets unge rådgiver – finalistene er klare
arets-unge-radgiver-finalistene-er-klare

Juryen er imponert over det høye nivået blant de unge rådgiverne i RIF-bedriftene. Den prestisjetunge prisutdelingen av «Årets unge rådgiver» finner sted under RIFs høstkonferanse førstkommende torsdag 27. oktober.

Etter en krevende oppgave med å velge ut de aller mest talentfulle og dyktige finalistene falt valget til slutt:

  • Mari Lauglo (30 år, Norconsult)
  • Ranvei Dahl Isaksen (28 år, COWI)
  • Tellef Kydland (27 år, Norconsult).

– De tre finalistene har, til tross for sin unge alder, allerede markert seg med tyngde innenfor sine områder. Vi i juryen er mektig imponert over hva de tre har fått til så tidlig i sine karrierer, sier Ari Soilammi viseadministrerende direktør i RIF og jury-formann.

Siden 2002 har RIF delt ut prisen til en ung rådgiver som utmerker seg med fremragende arbeid innenfor sitt arbeidsområde, med vekt på verdien arbeidet har for å øke anerkjennelsen av rådgivernæringens betydning for samfunnet. Gjennom å hedre dyktige rådgivere under 35 år bidrar prisen til å vise mangfoldet i næringen og å skape forbilder for andre.

Fremragende unge rådgivere kan nomineres i to kategorier – «Fageksperten», et faglig fyrtårn og «Leder av bygge- og prosjekteringsoppdrag», en kategori som treffer flere fagretninger innen styring og ledelse. De nominerte innen begge kategorier vurderes og rangeres samlet. Det er medlemsbedriftene til RIF som selv nominerer kandidatene, basert på utvalgte kriterier. Det stilles ikke krav til ingeniørfaglig utdannelse og alle rådgivere som arbeider i et RIF-godkjent firma kan nomineres.

– De senere årene har vi sett en økende trend hvor stadig flere av de nominerte kommer fra fagfelt utover de tradisjonelle ingeniørfagene. Det viser en stor bredde hos våre medlemsbedrifter. I år har vi hatt særlig mange dyktige kandidater innen kategorien Fageksperten, og valget har vært krevende, sier Soilammi.

Som tidligere år, har RIF mottatt en rekke sterke nominasjoner. Årets nominerte kan blant annet skilte med å være representert på internasjonale fora og i akademiske kretser, og er etterspurte ressurser internt og i firmaets prosjekter. De mottar også meget gode tilbakemeldinger fra både kollegaer og oppdragsgivere. Mange av de nominerte er drivende krefter i utvikling av sine fagfelt og har utviklet verktøy som forenkler arbeidsprosesser innenfor sitt fagfelt.

Blant årets nominerte er hovedvekten under 30 år. Det ble nominert like mange kvinner som menn.

– I år ser vi en bredere profil i ekspertisen til de nominerte kandidatene, men felles for mange at de har utmerket seg spesielt innen bærekraft eller digitalisering av arbeidsprosesser. Nytt av året er at flere kandidater markerer seg innen solenergi og sirkulærøkonomi, avslutter Soilammi.

Juryen har i år bestått av Ari Soilammi (RIF), Anders Fylling (Statsbygg), Rasmus Nord (RIFs Hovedstyre), Arve Brekkhus (Byggeindustrien), Paal Herman Haferkamp (URIF) og Turid P. Ødegaard (RIFs godkjenningsråd).

 

Mari Lauglo – Gruppelederen som er en drivkraft innen solenergi

Mari Lauglo har en master innen elektrisk energiteknikk og smarte nett og har på sine 5 år i Norconsult og i bransjen utviklet seg til å bli en fremragende ekspert innen solenergi. Hun klarer på en utmerket måte å se synergier på tvers og vise til lønnsomhetsanalyser, slik at prosjektene får riktige råd og unngår suboptimalisering. Dette skaper tillit hos kundene som stadig vender tilbake. I dag er Mari gruppeleder for solenergi og lagring, et fagfelt hun selv har vært aktiv i å bygge opp i Norconsult. Hun er en yndet foredragsholder eksternt og internt og tar initiativ til samarbeid med akademia, hvor hun også har vært veileder for bachelorstudenter. Hun er engasjert i uRIF og har vært på frivillig oppdrag med Ingeniører uten grenser. Juryen er mektig imponert over bredden Mari viser. Nominasjonen av henne viser en dame som behersker mange arenaer og har flere konkrete resultater å vise til på kort tid. Juryen gleder seg til å følge med på resultatene av Maris engasjement.

 

Tellef Kydland – Geoteknikeren som effektiviserer arbeidsprosesser

Tellef er geotekniker fra NTNU og har fra masteroppgaven jobbet aktivt med maskinlæring innen geoteknikk. Han brenner for å jobbe mer datadrevet og å utnytte moderne teknologi mer effektiv, slik at bærekraftige prosjekter kan realiseres til en lavere kostnad. Etter avsluttet studentliv, har Tellef vært involvert i et større innovasjonsprosjekt for å undersøke hvordan maskinlæring kan benyttes i Norconsult. Resultatet av arbeidet ble en skytjeneste/ webapplikasjon som ved hjelp av kunstig intelligens automatisk vil foreslå en tolket lagdeling fra totalsonderinger (GeoTOLK). I etterkant av dette arbeidet har Tellef fortsatt å utvikle flere applikasjoner for geoteknikk, både innen dataanalyse og beregningsverktøy.  Tellef deler gjerne sin kunnskap, og fikk senest forrige uke en pris for Årets foredrag. Juryen er imponert over Tellefs kompetanse og innovasjonsånd. Nominasjonen av Tellef viser en driftig geotekniker som har en lang liste av fullførte utviklingsprosjekter bak seg etter kun 3,5 år i bransjen. Verktøyene han har vært med å utvikle gir store besparelser i prosjekteringskostnader, men sikrer også at informasjon kommer på bordet tidlig i prosjektene, slik at usikkerheter kan håndteres bedre gjennom prosjekteringsfasen. Juryen er spent på å se hvordan resultatene av Tellefs arbeider bidrar til endringer i hele bransjen.

 

Ranvei Dahl Isaksen – Forskeren på solenergi og batteriteknologi som ble rådgivende ingeniør

Ranvei har en master i energi og nanoteknologi. Forskning og utvikling av fagfeltet er viktig for Ranvei, og hun anvender den nyeste kunnskapen inn i faglige diskusjoner internt og med kunder. Ranvei har tatt et bevisst valg på å jobbe i rådgiverbransjen for at mer av den akademiske kunnskapen skal tas i bruk og bidra til å realisere det grønne skiftet. Gjennom arbeid med batteriteknologi har hun satt mer fokus på sirkulærøkonomi gjennom gjenbruk, resirkulering og sikkerhet rundt lithiumbatterier. Ranvei bidrar til å utvikle faget og har blant annet vært med å utvikle pensum i kurset «bygningsintegrerte solceller» på OsloMet. Hun er en etterspurt foredragsholder, deltaker i bransjefora og standardiseringskomiter og bidrar til at solfaget løftes ut av teori og inn i praksis – også på tvers av landegrenser. Juryen setter pris på Ranvei sitt brede engasjement for å løfte og utviklet faget. Nominasjonen av Ranvei viser en kunnskapsrik rådgiver med flere sterke sider. Juryen har tro på at Ranvei er og blir en viktig ressurs i videre utvikling av fagfeltet.