Presse Årets VA-master til Martin Okstad
arets-va-master-til-martin-okstad

Rådgivende Ingeniørers Forening har tildelt NTNU-studenten Martin Okstad prisen for årets beste Masteroppgave innen VA-teknikk.

Under vannbransjens årlige juskonferanse på Gardermoen utdelte RIFs ekspertgruppe for vann og miljøteknikk ut årets masterpris innen VA-teknikk. Prisen gikk til Martin Okstad utdannet ved NTNU. Masteroppgaven heter «Modellering av langtidsbehov for fornyelse av ledninger». Resultatet av dette arbeidet kan brukes til en sikrere identifisering av ledninger eller typer av ledninger som bør vurderes nærmere for fornyelse. Dette kan derved bidra til å øke kost/nytte-effekten av de betydelige investeringene som norske kommuner må gjennom de kommende tiårene.

– Oppgaven svarer godt opp statuttene for prisen om at oppgaven skal være nytenkende, ha en nyhetsverdi og at oppgaven er praktisk og nyttig for rådgiverbransjen, sier lederen for RIFs ekspertgruppe, Svein Erik Bakken som til daglig jobber i Sweco. Med prisen følger diplom og 10.000 kroner.

– Rørledningsnettet i Norge trenger fornyelse. Rapporten State of the Nation viste at det akkumulerte vedlikeholdsetterslepet på vann- og avløpsnettet er på hele 225 milliarder kroner. Da er det bra at vi får så spennende Masteroppgaver som Martin Okstads, som kan bidra til å få orden på ledningsnettet, sier administrerende direktør i RIF, Liv Kari Skudal Hansteen.