Presse Ari Soilammi ny utviklingssjef i RIF
ari-soilammi-ny-utviklingssjef-i-rif

Han har 20 års arbeidserfaring fra byggebransjen, blant annet hos entreprenører, som redaktør, rådgiver og seksjonsleder brann i Multiconsult.

RIFs hovedsstyre gjennomførte i 2012 en omfattende strategiprosess som blant annet inkluderte dybdeintervju med alle de store og utvalgte mellomstore og små RIF-firmaene. Denne intervjurunden viste at oppslutningen rundt RIF er stor, og at det ikke er vesentlig forskjell mellom hva de store, små eller mellomstore RIF-firmaene ønsker at å prioritere i årene fremover.

Det er derfor bred enighet om følgende områder som RIF vil prioritere i 2013:
• Ha dialog med store kunder og medvirke til å utvikle god anbudspraksis fra oppdragsgiverne for å anskaffe rådgivertjenester
• Påvirke utarbeidelsen av relevante føringer som offentlige meldinger, utredninger, lover, forskrifter og veiledere
• Påvirke nasjonale føringer som har stor betydning for bevilgninger eller rammebetingelser for RIF-firmaene
• Synliggjøre firmaenes kompetanse, verdiskaping og gjennomføringskompetanse
• Bidra til at etikk blir en selvfølgelig del av RIF-firmaenes bedriftskultur
• Styrke RIF som organisasjon, RIFs medlemskontakt og medlemsrekruttering
• Yte service etter behov

For å styrke oss på flere av disse områdene, har derfor RIF ansatt Ari Soilammi, som har 12 års erfaring fra Multiconsult, for ivareta rådgivernes interesser i standardiserings- og utviklingstiltak, ha dialog med store kunder, myndighetene og andre bransjeorganisasjoner samt drifte og videreutvikle RIFs 7 fagutvalg, BIM-gruppen og godkjenningsrådet.

Ari Soilammi har tidligere vært involvert i RIF-sammenheng som medlem av fagutvalget for brannsikkerhet og innen standardisering mht kontroll.

Vi ønsker Ari Soilammi velkommen!