Hva skjer hos RIF Arnt Gunvald Fredriksen er årets unge rådgive

Arnt Gunvald Fredriksen fra Multiconsult ble i dag utnevnt til Årets unge rådgiver. Fredriksen fikk prisen på RIFs høstmøte på Ullevaal Stadion i Oslo.

Erik Eika fra Norconsult og Frode Seglem fra Faveo prosjektledelse fikk begge hederlig omtale og diplom i årets konkurranse.

Juryen sier følgende om vinneren:

Arnt Gunvald Fredriksen har en doktorgrad i marin hydrodynamikk og omsetter på forbilledlig vis sin kunnskap fra utdanningen til praktiske muligheter i arbeidslivet, også innenfor andre arbeidsområder. Han har vært sentral i flere viktige innovasjonsprosjekter, som for eksempel utforsking av muligheten for å bygge hengebru, flytebru eller rørbru over Sulafjorden. Han gjør kunnskapen tilgjengelig gjennom publikasjon i internasjonale faglige tidsskrifter, konferanseartikler og presentasjoner ved faglige konferanser. Han har også forelest ved NTNU.

Fredriksen utvikler ting som ikke har vært der før. Han er innovativ og har bidratt til utviklingen av nye fagverktøy og standarder, blant annet innenfor for strøm- og bølgelaster. Arnt Gunvald Fredriksens bidrag overfor store, internasjonale aktører og forskningsinstitusjoner er med på å løfte norske rådgivere til et internasjonalt nivå. Kollegaer beskriver ham som en svært engasjert fagperson, arbeidsom og leveringsdyktig. Han har på kort tid opparbeidet seg stor tillit internt og eksternt, og juryen forventer å se mer til ham i fremtiden.

Premien er en reise til Sofia i Bulgaria for å delta på EFCA-konferansen i 2016.

Juryen har bestått av disse medlemmene:

  • Liv Kari Skudal Hansteen, administrerende direktør i RIF
  • Harald Vaagaasar Nikolaisen administrerende direktør i Statsbygg
  • Tom Baade-Mathiesen fra Norconsult, nestleder i RIFs hovedstyre
  • Lars Jårvik fra Multiconsult, leder for RIFs godkjenningsråd
  • Kevin Jipai Poon fra Rambøll, styremedlem i URIF Oslo