Velkommen til RIFs årsmøte og vårseminar 2.mai!

Påmelding

Påmelding 2023

Påmeldingsfrist er 18. april.

Kontaktinformasjon

Møter i RIFs ulike grupper, fora og nettverk (09.30-11.00)

Delta i RIFs ulike grupper, fora og nettverk
Morgenmøte. Velg først hovedkategori.
Velg ekspertgruppe
Velg råd, fora eller nettverk

Lunsj (kl. 11.00-11.45)

Delta på lunsj

Presentasjon av RIFs fora og workshop/innspill på RIFs strategi (kl. 11.45-13.30)

Delta på presentasjon og workshop

RIFs årsmøte og RIFs vårseminar (kl.13.45-16.15)

Delta på årsmøtet

Tapas/mingling (16.15-18.00)

Delta på tapas/mingling

Allergier