Presse Arven etter Bygg21 skal videreføres av RIF
arven-etter-bygg21-skal-viderefores-av-rif

. – Bygg og anlegg er en veldig viktig næring som sysselsetter ca. 250 000 personer. Det er viktig at arbeidet med bærekraft og lavere kostnader fortsetter, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup som også har ansvaret for oppfølgingen av FNs bærekraftsmål i regjeringen.

– Vi er glade for at RIF har påtatt seg denne viktige oppgaven på vegne av næringen, og har store forventninger, sier han. Departementet har bevilget 1,5 millioner kroner til arbeidet.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet opprettet Bygg21 i 2013, og det ble avsluttet i 2019. Det var et samarbeidsprogram mellom bygge- og eiendomsnæringen og statlige myndigheter. Formålet var blant annet å øke produktiviteten, redusere byggekostnadene, og bolig- og byggenæringen mer miljøvennlig og bærekraftig.

– Bygg21 har motivert og utfordret næringen til å bli mer kunnskapsbasert og effektiv. Målet har blant annet vært å redusere byggekostnadene med 20 prosent, sier statsråden.

Bygg21 har vært en stor og vellykket dugnadsinnsats hvor mange har deltatt underveis. Bygg21 har klart å få fram beste praksis på en rekke felt, og gitt anbefalinger om effektive prosesser, god kvalitet og bærekraftige løsninger. Klimaspørsmål, energibruk og avfallshåndtering er også store utfordringer i bransjen framover.

RIF takker

– Bygg- og anleggsnæringen, og eiendomsnæringen, er Norges største fastlands-næring, og arbeidet for å utvikle næringene på en bærekraftig måte vil bli enda mer sentralt fremover. RIF og de øvrige medlemmene i BAE-rådet har et genuint engasjement for arbeidet som er utført og resultatene som er oppnådd i samspillet mellom myndighetene og næringen gjennom Bygg21. Rådgivende Ingeniørers Forening, med BAE- rådet som referansegruppe, er derfor svært stolte og ydmyke over å påta oss ansvaret for å sikre en bærekraftig utvikling sammen med de andre aktørene som fører Bygg21 videre, sier Ari Soilammi, som er fungerende administrerende direktør i RIF.

Oppdraget framover

RIF ønsker å ta på seg et koordineringsansvar med BAE-rådet som referansegruppe og peker på følgende aktiviteter for å bevare og forsterke det engasjement som ble skapt i Bygg21:

* Synliggjøre bedriftenes beste praksis

* Engasjere både toppledere og de unge

* Utnytte BAE- næringens eksisterende nettverksarenaer for å nå bredt ut til flere bedrifter

* Etablere digitale møteplasser

* Samarbeide med andre Bygg21- «arvtakere»

* Måle forbedringer

* Tilrettelegge for møter mellom KMD og næringen

Dette er også forankret i BAE-rådetsom er en samarbeidsplattform for de største næringsorganisasjonene i sektoren.

RIF har lang erfaring med å utvikle og dele beste praksis. I 2018 ble RIF tildelt Bygg21s «Beste praksis»-pris. RIFs mange veiledere og rapportene «State of the Nation» (2010, 2011, 2015 og 2019) om tilstanden og utviklingsbehov for offentlig bygg og infrastruktur ble trukket fram. RIF arbeider nå med en ny, nasjonal tilstandsrapport for utgivelse i 2021. 

Fakta – Bygg 21

Varighet: 2013 – 2019

Det er bevilget 66,7 mill. kroner til prosjektaktiviteter. I tillegg kommer ca. 14 mill. kroner i driftskostnader for sekretariat hos Direktoratet for byggkvalitet. (DIBK)

Mer enn 450 virksomheter har forpliktet seg til å ta i bruk beste praksis

Dugnad: om lag 100 personer har lagt ned til dels betydelig arbeidsinnsats. Flere hundre har vært involvert.