Presse BAE-næringen advarer mot bråbrems
bae-naeringen-advarer-mot-brabrems

Regjeringen har varslet at tiden for store samferdselsprosjekter er over. Dette skaper bekymring i bygg- og anleggsbransjen. RIFs budskap er at en rekke viktige samfunnsprosjekter må fortsatt prioriteres for å korte ned reisevei, binde sammen bo og arbeidsregioner for å kunne ta hele landet i bruk og sikre folk og næringsliv trygg ferdsel. 

– Vi frykter at de setter på bremsen så til de grader at vi mister samfunnsgevinstene og ikke når de overordnede målene vi har i Norge, sa Liv Kari S. Hansteen på NRK Nyhetsmorgen i dag, 7. september.

Næringen er enig om at gryteklare prosjekter bør gjennomføres, men Regjeringen freder heller ikke disse før statsbudsjettet skal fremlegges om en måned.

– Enhver næring ønsker seg forutsigbarhet, men blir det bråstopp, har vi ikke mulighet til å planlegge og sette ressursene på andre områder, poengterte Hansteen.

Hør hele innslaget på NRK Radio her. (Ca. 35 minutter ut i sendingen)