Hva skjer hos RIF, Presse Bedrifter ser nytten av RIF-godkjenning i tilbudsprosesser
bedrifter-ser-nytten-av-rif-godkjenning-i-tilbudsprosesser

Firmagodkjenning gjennom RIF er et kvalitetsstempel som viser at arbeidsplassen din er kvalifisert, har høy og relevant firmakompetanse og lever opp til krav på flere viktige områder. – Flere burde benytte seg av dette når man inngir tilbud på nye prosjekter, sier Jan Lindland i Stærk & Co. 

I Arendal møter vi daglig leder Jan Lindland. Det er her det uavhengige, rådgivende ingeniørfirmaet med 29 ansatte har sitt hovedsete. 

 – For oss er det flere gode grunner til å være et RIF-godkjent firma. Vi har mange dyktige folk på huset, og med kvalifiserte og godkjente rådgivere innenfor spesifikke fagområder, er dette noe vi benytter oss av i tilbudsprosesser, sier Lindland.  

Firmaet hans har vært RIF-medlem i mer enn 50 år. Stærk og Co er i godt selskap med over tre fjerdedeler av den norske rådgiverbransjen. Likevel er det mange medlemsbedrifter som per i dag ikke benytter seg av medlemsfordelene ved å være et RIF-godkjent.  

 Lindland kan fortelle at han har fått gode tilbakemeldinger fra kunder og samarbeidspartnere når firmaet har inngitt tilbud på nye prosjekter.  

 – Det er tydelig at Firmagodkjenningen skaper en trygghet for god kvalitet, sier Lindland. 

Videre får RIF-medlemmer tilgang til en rekke servicetjenester og fordeler. Av medlemsfordeler er blant annet ekspert- og faggrupper, kurs og konferanser og tilgang på rådgiverbransjens største nettverk. RIF har også en avtale med om juridisk bistand gjennom advokatfirmaet CMS Kluge, der medlemmer kan få arbeidsrettslig rådgivning om arbeidskontrakter, anskaffelser og konkurranseklausuler.  

 – I Stærk og Co er godkjenningen også et bevis på god forretningsskikk. Det er viktig for oss at kunder, kolleger, ansatte og samarbeidspartnere ser at vi driver en åpen og etisk forretningsmessig drift, sier Lindland. 

Lindland henviser til at et RIF-medlemskap også innebærer tydelige krav til medlemsbedrifters forretningsskikk. Alle med firmamedlemskap må overholde RIFs norm for god forretningsskikk, som innebærer firmaenes samfunnsansvar, arbeid for bærekraftig utvikling i bransjen og god opptreden overfor kunder, samarbeidsparter og konkurrenter. 

 – Kvalifisert firmakompetanse, samfunnsansvar og god bedriftskultur er det som driver bransjen vår fremover, og det tenker jeg alle burde ønske å vise frem, sier Lindland og oppfordrer flere medlemmer til å benytte seg av Firmagodkjenningen. 

RIF er en bransjeforening for rådgiverfirmaer og ønsker alle kvalifiserte firmaer velkommen. RIFs Godkjenningsråd behandler søknad om medlemskap, med vurdering av både firma og sentrale medarbeidere. 

I denne videoen forteller Jan mer om hvordan Stærk og Co aktivt bruker Firmagodkjenningen sin:

 Ønsker firmaet ditt RIF-godkjenning? Last ned søknadsskjema her 

 Mer om våre medlemsfordeler finner du her.