Presse – Behov for mer grønne anskaffelser
behov-for-mer-gronne-anskaffelser

RIF mener Riksrevisjonens rapport om manglende grønne offentlige anskaffelser viser at myndighetene ikke bruker innkjøpsmakten sin til å nå Norges klimamål.

Riksrevisjonen offentliggjorde denne uken en knusende undersøkelse av grønne offentlige anskaffelser, som skal bidra til å nå Norges klimamål. Undersøkelsen konkluderer med at myndighetene ikke bruker innkjøpsmakten godt nok for å minimere miljøbelastningen og fremme klimavennlige investeringer.

– Funnene i rapporten fra Riksrevisjonen er alvorlig. Vi er bekymret over at undersøkelsen ikke har vurdert anskaffelser innenfor bygg, anlegg og eiendom. Med de urovekkende funnene på andre sektorer er det stort behov for å undersøke om myndigheten bruker sin innkjøpsmakt godt nok innen bygg, anlegg og eiendomsnæringen, sier RIFs adm. direktør Liv Kari Skudal Hansteen.

BAE-næringen står for store utslipp, både fra maskiner og materialbruk. – Et grønt skifte i bygg, anlegg og eiendom er avgjørende i klimakampen, og det offentlige må gå foran. Det haster, og forplikter. Men vår erfaring er at klima- og miljøkravene som stilles innen bygg og anlegg ikke er tilstrekkelige og at kravene ikke står i stil med de klima- og miljømålene som er satt, fortsetter Skudal Hansteen.

RIF mener at dersom Norge skal nå klimamålene og virkelig ta de store stegene, må det settes strengere krav. Både etater, kommuner og fylker må bli nye bedre til å bruke innkjøpsmakten sin og premiere miljø- og klimavennlige løsninger i offentlige anskaffelser. Samtidig er det sterkt behov for nye reguleringer som stimulerer til innovasjon, lavere energibruk, og økt ombruk og gjenbruk. I tillegg må det settes strengere standarder for å tilpasse byer og distrikter til et nytt klima. Dette handler både om hvordan BAE- næringen skal bidra til å kutte nødvendig utslipp og påvirkning på naturen. Videre hvordan BAE- næringen kan bidra til klimarobuste løsninger for det fysiske miljø enten det gjelder byer eller distrikt. Hvis myndighetene mener alvor med bærekrafts- og klimamålene, er det ingen vei utenom, avslutter Skudal Hansteen.

Her er lenken til undersøkelsen: https://www.riksrevisjonen.no/rapporter-mappe/no-2021-2022/undersokelse-av-gronne-offentlige-anskaffelser/