Presse Ber Næringsministeren sørge for bruk av standardkontrakter
ber-naeringsministeren-sorge-for-bruk-av-standardkontrakter

BAE-rådet, hvor RIF er medlem var nylig i møte med Næringsminister Monica Mæland. Nå ber de ministeren i et brev om å sørge for at offentlig sektor i enda større grad benytter standardkontrakter for å sikre en best mulig offentlig innkjøpsprosess.

BAE-rådet viste i møtet med til de utfordringer næringen møter hos offentlig oppdragsgivere knyttet til kvalifikasjons- og dokumentasjonskrav samt manglende bruk av omforente og balansert standardkontrakter.

Aktørene i bygge- og anleggsbransjen opplever regelmessig svakheter ved praktiseringen av reglene om offentlige anskaffelser. Disse avvikene fra reglene gjør at konkurransevilkårene for små og mellomstore bedrifter blir spesielt vanskelige. – Mange innkjøpere stiller strengere krav til kvalifikasjoner og dokumentasjon enn det som er nødvendig i den enkelte anskaffelsen. I tillegg er det mange offentlige oppdragsgivere som benytter seg av ubalanserte kontraktsvilkår – til ulempe for leverandørene, sier Bengt Herning, som er leder for BAE-rådet.

BAE-rådet anmoder derfor næringsministeren til å sende et brev til alle offentlige oppdragsgivere der det pekes på behovet for gode offentlige anskaffelser slik som hun gjorde i 2014. – Da utfordringene er spesielt knyttet til bygg- og anleggsnæringen som også utgjør mellom 40- 50% av alle offentlig anskaffelser, anmoder vi ministeren til å adressere dette området spesielt, fortsetter Herning.

Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) får stadig henvendelser fra sine medlemmer rundt avvik fra reglene for offentlige anskaffelser.

– Dagens situasjon er at RIF sender ut minst et brev i uken til offentlige oppdragsgivere, der vi påpeker grove avvik fra de fremforhandlede og balanserte standardkontraktene. Vi håper nå på ekstra drahjelp fra ministeren ved at hun minner sine offentlige byggherrer om å være lojale i forhold bruken av standardkontrakter. Dette vil ha stor verdi for hele bygg- og anleggsnæringen, sier Liv Kari Skudal Hansteen, som er adm. direktør i RIF.